Jak vnímá islámský svět psy

0

Možná jste už někde na tuto problematiku narazili. Například nejen v Íránu je pes považován za takzvaně „nečisté zvíře“ a právě proto je tam kontakt se psy velmi omezován. V našem světě, v zemi, kde je na 2 miliony psů chováno jako domácí mazlíčci, je něco takového naprosto nepochopitelné.

Černí psi jsou ďáblové

Sama jako majitelka černé fenky, které říkám zlatíčko, nedokážu pochopit ani jistou míru averze, která vládne i u nás vůči černým psům. Ovšem muslimové to vidí naprosto jinak: Černý pes může učinit jejich modlitbu neplatnou, stejně tak, jak se může stát jejich modlitba neplatnou, projde-li kolem nich žena nebo osel a jejich modlitba je tím anulována. Pro nás naprosto nepochopitelné, jinde zákon. Navíc v domě, ve kterém je pes se nikdy neobjeví andělé, stejně tak, jako andělé nedělají společnost nikdy putujícím, majícím s sebou psa.

Za hlazení psa hrozí rány holí a milionové pokuty

Nedávno podepsala 32 členná skupina poslanců íránského parlamentu nový návrh zákona o psech v íránských domácnostech. Tento návrh zákona byl v Íránu přijat poté, co se v Malajsii organizovala akce „hlazení psů“ a následně se touto oblastí prohnalo tornádo. V Íránu posléze usoudili, že tamní tornádo bylo trestem za hlazení psů. V novém zákoně je určen trest pro všechny, kdo se se psem prochází nebo si hrají na veřejném místě, protože tím uráží islám a obtěžují spoluobčany. Mít tedy v Íránu psa jako domácího mazlíčka vás vystavuje trestu v podobě 74 ran holí a pokutě 100 milionů riálů. Naopak žádný zákon zde nezakazujte ani netrestá sexuální styk se psem, jakož ani s jinými zvířaty. Poněkud paradoxní, nezdá se vám?ˇ

Pes jako nečisté zvíře - proč?

Pes jako nečisté zvíře – proč?

Prodej a nákup psů se zakazuje

Kdo se rozhodne prodat či koupit psa, musí počítat s tím, že peníze k tomu použité se stanou nečistými, stejně tak, jako jsou za nečisté považováni psi. Hodnota psa se zde rovná hodnotě hrsti prachu.

Zákaz nošení oděvů s vyobrazenými psy

Za nekalou záležitost se v muslimském světě považuje i nošení triček, či jakýchkoli jiných částí oděvů, které mají na sobě vyobrazena zvířata, tudíž i psy. Stejně tak není možné, aby se děti na maškarní bály oblékaly do masek psů či jiných zvířat nebo i lidí. V domech rovněž není možné vyvěšovat si na zdi obrázky psů. Vše je trestáno jako protizákonná činnost.

Povolen jen lovecký pes

Povolen jen lovecký pes

Jediní povolení psi jsou ti, kteří hlídají dobytek nebo loví

Psi, kteří nejsou využíváni k hlídání ovcí nebo k lovu nejsou povoleni. Pokud se někdo přesto rozhodne psa chovat k jiným účelům, například jako domácího mazlíčka, budou mu za každý takový den strženy zásluhy. Nařízení pozabíjet všechny psy zde v průběhu historie nebylo nic výjimečného.
Srovnáme-li tedy nesrovnatelné, to je náš svět a svět islámské víry, můžeme, alespoň my majitelé psů žijící u nás v České republice s jistotou říci, že jsem rádi za naše zákony a za naši víru, která v rozporu se psy rozhodně není.

About Author

Leave A Reply