Chodský pes – pes vhodný pro začínající i pokročilé kynology

1

Využití jednoho z našich národních plemen – chodského psa je opravdu široké. Své všestranné schopnosti už toto plemeno prokázalo při asistenční nebo záchranné službě, stejně tak jako při hlídání objektů či střežení zvířat, nebo při různých sportovních disciplínách. Ve všech těchto disciplínách dosáhne choďák výborných výsledků, přesto v jádru zůstává skvělým rodinným parťákem, který dokáže své blízké dobře ochránit a je na svou rodinu výrazně citově vázaný. V žádném případě to není pes, který by měl zůstat uvázaný u boudy.

Z historie plemene

Chodský pes je velmi úzce spjat s historií oblasti Chodska, a to již od 10. a 11. století, kdy Chodskem procházely dvě velmi důležité obchodní stezky. Všichni, kdo v té době chtěli projít z Bavor do Čech, museli projít Domažlicemi a místní důležitou celní stanicí, která zde bývala. Hranice tehdy kontrolovali a bránili ochránci společně se svými psy proti vpádu nepřátel. Chodové a jejich psi se tehdy stali nerozlučnými dvojicemi. V roce 1693 proběhla vzpoura chodských sedláků proti jejich porobiteli. Vzpoura byla potlačena, vůdce Jan Sladký Kozina byl popraven a na upomínku byl tomuto Chodovi postaven v roce 1895 pomník. Jan Kozina takto ztvárněný drží v jedné ruce čakan, ve druhé majestát a u nohou mu leží jeho věrný pes. Na změněné pozdější verzi tohoto pomníku pes po Kozinově boku sedí a velice pozorně sleduje své okolí. Vzpomínky na tyto dávné události se odrážejí na každoročně konaných Chodských slavnostech, při nichž je samozřejmostí také účast chodských psů. Hlava chodských psů je zobrazována v Chodském znaku. Chodům se říkalo Psohlavci. A právě oni bývají vždy v celé historii zobrazováni se svými věrnými psy. V 2. polovině 17. století, kdy došlo ke kolonizaci pohraničních lesů, začaly zároveň vznikat nové ovčíny. A právě rozvoj pastevectví tehdy znamenal také rozšíření využití psů k ochraně stád před zloději i zvěří. Postupem doby se na toto plemeno trochu zapomnělo. K jeho znovuzrození došlo až okolo roku 1984. Plemeno uznalo několik evropských států, ale mezinárodního uznání FCI se prozatím plemeno nedočkalo. Klub přátel chodského psa ale nadále vyvíjí iniciativu za mezinárodní uznání tohoto plemene.

Pozitiva plemene

Ušlechtilá a ustálená povaha chodských psů je pouze jednou výhodou z celé řady, kterými toto plemeno oplývá. Je to živý pes bez známek nervozity a nevyrovnanosti. Má vynikající vztah ke všem členům rodiny a hlavně k dětem. Jednak kvůli ideální velikosti, ale i kvůli skvělé ovladatelnosti je to ideální pes pro slepecký výcvik a rovněž pro výcvik záchranářský a pro vyhledávání osob v lavinách. Čichové práce jsou jeho doménou. Vykonává je s temperamentem a lehkostí, neboť jsou jeho doménou. Zcela jednoznačně jsou prokázány skvělé ovčácké a pastevecké vlohy těchto psů. Je to výborný ochranný, hlídací i doprovodný pes. Charakteristická je pro ně také nízká agresivita vůči jiným psům i vůči lidem, a i to velmi usnadňuje jejich výcvik. Na procházkách se svým pánem rád využívá nabídnutého prostory, ale od svého pána nemá ve zvyku se příliš vzdalovat. Nabídnutou volnost nikdy nezneužije. V bytě je čistotný, chová se skromně a je nenáročný na obývanou plochu.

Štěně chodského psa

Štěně chodského psa

Negativa plemene

Zdrženlivost vůči cizím osobám se až tak jako negativum plemene označit nedá. Při ohrožení svých blízkých osob je schopen být nepřátelský, ostrý až útočný.

Popis plemene – typické znaky

Země původu: Česká republika
Výška: u psa – 51 – 56 cm, u feny 48 – 53 cm.
Hmotnost: v rozmezí 16 – 25 kg.
Barva: černá až kovově černá včetně sytě žlutých znaků. Čím sytější znaky jsou, tím lépe.
Klasifikace podle FCI: dosud neuznané plemeno.
Postava: harmonická, středně velká, s obdélníkovým rámcem těla.
Srst: dlouhá s bohatou podsadou. Na šíji, hřbetu, zadní straně stehen a na nártu je srst zvlášť dlouhá, místy až praporcovitá. Délka srsti se pohybuje v rozmezí 5 – 12 cm.
Povaha: inteligentní, chápavá, ochranitelská. Plemeno je spokojené zvláště ve společnosti dětí. Svou smečku zahrnuje láskou, věrností a oddaností a vytváří si k ní silnou vazbu.

Zdravotní stav

Ve stáří 17 měsíců je pes plně tělesně vyvinutý a vyrovnaný, má typické postavení uší, charakteristické osrstění, kvalitní postoj, pevný a rovný hřbet. Žádné velké zdravotní problémy u tohoto plemene nejsou známy. Chovatelé udávají, že výskyt nemocnosti je u tohoto plemene menší, než bylo očekáváno. Ani jejich srst nevyžaduje žádnou velkou speciální péči.

Zajímavosti

Dokonale stavěné tělo chodských psů jim umožňuje dostat se i na těžce přístupná místa. Jsou to psi temperamentní, rychlí, ale jejich reakce nejsou nikdy překotné. Jsou to nebojácní, ostražití psi. Jsou schopni pracovat v zápřahu, v lavinách, při slepeckém výcviku. Vhodní jsou také pro psí sporty, hlavně agility a čichové práce. Společně s pražským krysaříkem patří plemeno chodský pes k našim nejstarším plemenům. Od všech ostatních ovčáckých plemen má chodský pes prokazatelně odlišné znaky.

About Author

1 komentář

  1. Dobrý den,
    pes na horní fotografii je Baar James z Letinské kovárny (již nežije) a na fotografii štěněte je Derry z Konické skály. Oba dva jsou naši psi a já pevně doufám, že jste si fotografie legálně koupili na některé z fotobank, kde jsou k zakoupení.
    S pozdravem Norbert Oríšek

Leave A Reply