Canisterapie, aneb pomoc potřebným

0

Pejskové nejsou jenom na hlídání, hraní, vystavování, k mazlení a procházkám. Z velké části nám sice zprostředkovávají milé chvíle a zážitky, dokonce se v mnohých rodinách stávají téměř plnohodnotnými členy rodiny. Existuje ale také forma, jak doslova pomáhají lidem, dětem, nemocným. Známými druhy jsou psi slepečtí, kteří zprostředkovávají pomoc lidem s vadami zraku a slepcům. Jiným druhem pomoci je využití a pomoc lidem s tělesným, smyslovým a mentálním postižením, psychickými poruchami, také však lidem v ústavech a domovech.

Terapie za pomoci psa

V Česku se pozitivní vliv zvířete, potažmo psa, na člověka začal využívat od roku 1990. Jednoduše řečeno, tato terapie využívá při kontaktu nemocného se psem příliv radosti, potěšení, příjemných pocitů při hlazení a vzájemného dotýkání se. Za pomoci pejska lze cíleně rozvíjet nejenom hrubou, ale i jemnou motoriku, orientaci v prostoru, komunikaci, sociální cítění. Canisterapie pomáhá při rehabilitaci, ovlivňuje psychiku klientů, navozuje zklidnění, relaxaci, odpočinek. Mentálně postiženým jedincům pomáhá při uvolnění spasmů, podporuje hru a koncentraci.

Pomoc potřebným

Pes je nejenom věrným přítelem člověka, ale v oblasti medicíny také významným pomocníkem a léčitelem. Jeho vedení zajišťuje zkušený canisterapeut, přičemž pes by měl spolupracovat. Je známo, že může účinně pomáhat také autistům, osobám se sluchovými potížemi, jako signální asistent, vynikající výsledky má u epileptiků a v geriatrii. Starým a opuštěným dokáže pomoci snášet zdravotní i osobní potíže a trable.

About Author

Redakce Infopes

Jsme skupinka nadšenců, která pro Vás píše a shání informace ze světa domácích mazlíčků. Sdílíme informace nejen o psech, ale i o dalších zvířátkách, které s námi žijí a dělají nám radost.

Leave A Reply