Co všechno musí snášet laboratorní psi ve jménu vědy a výzkumu

0

Přemýšleli jste někdy nad tím, co stojí za uvedením některého kosmetického výrobku do prodeje? Pátrali jste po tom, jak je možné vyzrát na depresi u lidí prostřednictvím výzkumů na psech? Věděli jste, že se cigarety a jejich účinky běžně testují na psech? Nenapadlo vás někdy, že vědci psy doslova dlouhodobě týrají, aby z jejich chování mohli vyvodit určité všeobecně platné závěry? Pokud máte na následující článek dostatek odvahy, čtěte dál.

Beaglové jako nejvhodnější plemeno pro pokusy

Za nejvhodnější plemeno psů určených k laboratorním pokusům bylo určeno plemeno beagle. Vědci se shodují v tom, že jsou tito psi vhodní jak pro nejrůznější typy transplantací a pokusů v elektrofyziologii či pro pokusy s vyšší nervovou soustavou.

Věděli jste, že některé cigarety se testují na psech?

Pokusy v tabákovém průmyslu konané na psech jsou na denním pořádku. Psi jsou při nich nuceni celé hodiny vdechovat tabákový kouř. Mají přitom zcela omezený pohyb a nemohou těmto zátěžovým testům jakkoli uniknout.

Jak se uměle navozuje deprese u psů

Na co asi čekají psi v klecích a za drátěnými ploty

Na co asi čekají psi v klecích a za drátěnými ploty

Vědci prokázali, že již od 3. týdne věku jsou štěňata schopna vytvářet si silné vazby nejenom k lidem, ale i k místům. Nemají-li až do věku dvanácti týdnů žádný kontakt s člověkem, jsou v budoucnu prakticky nevychovatelná. Aby byly závěry prokázány, jsou štěňata odebrána ve 3 týdnech matkám a separována ve čtvercových klecích o výšce a šířce 60 cm. Štěňata nemají žádný vizuální kontakt ani s dalšími psy, ani s lidmi. Klece jsou neustále osvětleny a odvětrávány ventilátorem. Mají jednosměrná okna, aby mohla být štěňata pozorována, ale zároveň nikoho neviděla. Není třeba nijak zdůrazňovat, že štěňata chovaná v těchto otřesných podmínkách rychle podlehnou depresi.

Psi jsou nuceni sledovat utracení svých druhů

V zahraničí byl zveřejněn průběh experimentu, při kterém byli psi odsouzeni k utracení nuceni sledovat postupně smrt všech svých čtyřnohých druhů. Všechny čekal stejný osud. Z tohoto experimentu byly pořizovány průběžně fotografie, které jasně dokazovaly, že všichni měli jasno v tom, že je čeká totéž – smrt.

Další hrůzné experimenty na psech

V rámci výzkumu byla například zvířata nucena tak dlouho plavat, dokud je neopustily síly a stala se bezmocnými. Další psi byli vystavováni elektrošokům. Působení elektrického proudu bylo dlouhodobé, aby se zjistilo, kdy se psi konečně vzdají, neboť z místa, kde byl experiment vykonáván, nebylo úniku. Všem nám velmi dobře známý Ivan Pavlov byl oceněn dokonce Nobelovou cenou za svůj výzkum, který byl vlastně nepřetržitým týráním zvířat. Účelem jeho pokusů bylo vyvolat u psů duševní choroby.

Psi mají také svůj citový život

Existují rovněž zprávy a záznamy o tom, že i psi jsou schopni spáchat sebevraždu. Jsou tedy jistě schopni cítit i lásku, oddanost, ale i bolest. Psi mohou nejen trpět depresemi, být úzkostliví, přecitlivělí, trpět záchvaty paniky i nejrůznějšími fobiemi. Proto bychom se měli zamyslet nad svým chováním vůči našim domácím mazlíčkům a měli bychom přistupovat s respektem nejen k jejich fyzické stránce, ale i k jejich duševnímu životu.
Koho problematika týraných zvířat zajímají, a kdo nechce, aby byli psi vystavováni dalším pokusům, může připojit svůj podpis pod petici proti pokusům na zvířatech: http://petpetition.org/cs-CZ/home 

Pomyslete na to, že v Americe se přiznává  ročně 100 000 psů, přímých účastníků experimentů, testů a vědeckých výzkumů, kteří na jejich následky zemřou. Ovšem ve skutečnosti jsou tato čísla trojnásobně vyšší. Je tedy jasné, že nejrůznější laboratoře a vědecká výzkumná centra v tomto směru nestojí o žádnou publicitu.

Petici proti experimentům vykonávaným na zvířatech připravila nezisková organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, která u nás bojuje za ochranu práv zvířat již 22 let.

About Author

Leave A Reply