Čteme psům aneb Canisterapie v knihovnách

0

Ne nespletli jsme se a vy čtete správně. Opravdu máme na mysli četbu určenou přímo psům a ne jen tak ledajakou četbu. Jedná se o spojení canisterapie s četbou, která probíhá buďto v knihovnách nebo v útulcích. Iniciátorem této velmi prospěšné činnosti byla v roce 1999 americká nezisková organizace Intermountain Therapy Animals.

Můžete to dělat pro lásku ke zvířatům, abyste se cítili užiteční, nebo když nemůžete psa z útulku adoptovat, ale chcete pro něj něco udělat. Může to být ale i naopak, pes pomůže vám, či spíše vašim dětem, pokud mají problémy se čtením. Česká republika v tomto ohledu ještě poněkud pokulhává, ale vše se může velmi brzy změnit. Třeba právě díky vám.

Představte si

Představte si útulnou knihovnu, kde v každém rožku sedí dítě a vedle něj pozorně naslouchá spokojeně ležící pes dětskému hlásku. Děti mají dobrý pocit, i když obvykle se jim čtení před celou třídou nedaří, dnes jsou spokojené, pejsci je nekritizují, nevadí jim, když sem tam udělají děti při čtení chybu anebo nečtou zrovna úplně souvisle. Pejsci jsou skuteční terapeutové, neboť účelem jejich asistence je odbourat u dětí bariéry, které děti ze čtení velmi často mají. Dětem se líbí, že je pejsek poslouchá, což dnešní často velmi zaneprázdnění rodiče už ani nedokážou. Pes je v tomhle případě tím, kdo poslouchá, tím, kdo si na dítě udělá čas a nekritizuje.

Psí terapeutové v knihovnách

Není to nic nereálného, opravdu dnes již i u nás fungují knihovny, do kterých přichází majitelé canisterapeutických psů a zapojují je do projektu „Čteme pejskům“. Děti se při čtení před pejsky nestydí, posiluje se jejich sebevědomí a odstraňuje zbytečné napětí, které malí čtenáři při četbě často mají. Kromě čtenářských dovedností si zde děti zdokonalují výslovnost, což si pochvalují zejména logopedi, protože valná většina malých dětí nastupujících dnes do škol trpí některou z vad výslovnosti.

Čteme psům a psi nám naslouchají

Čteme psům a psi nám naslouchají

Čteme pejskům aneb R.E.A.D.

Akce „Čteme pejskům“ má velmi kladný ohlas nejen u dětí, ale i u jejich učitelů. Děti si při kontaktu se psy rozvíjejí také jemnou a hrubou motoriku. Pejsky si mohou hladit, napodobují psa při přeskocích překážek, velké psy mohou podlézat, házet jim míčky, a to vše pomáhá děti stimulovat k lepší práci s tužkou a perem, ke správné koordinaci pohybů. Učí je to také lásce ke zvířatům a k ohleduplnosti. Vzhledem k tomu, že pro canisterapii se vybírají jen vhodné typy psů bez ohledu na rasu, slouží tito psi také jako osobní příklady pro děti, které mají problémy se soustředěním. A děti tyto vzory s radostí a nadšením přijímají.

Nápad neziskové organizace v USA

Tento nápad je původem z Ameriky, kde se v roce 1999 zrodil tento program jako součást práce neziskové organizace Reading Education Assistance Dogs, tedy R.E.A.D. Funguje na stejném principu, kdy dobrovolníci se svými canisterapeutickými psy docházejí do škol, knihoven a na další místa, a tam prostřednictvím chlupatých terapeutů pomáhají těm, kteří to potřebují.

Dobrovolníci čtou psům v útulcích

Ovšem v USA běžně funguje i obráceně péče o psy prostřednictvím dobrovolníků, kteří přicházejí do psích útulků a psům čtou. Často tuto službu psům prokazují lidé, kteří si nemohou psa z útulku z nejrůznějších důvodů osvojit, lidé, kteří jsou špatně pohybliví a péči o psa by s omezenými fyzickými možnostmi nezvládli. Mají však společné to, že chtějí pomáhat, chtějí být užiteční a dát psům v útulku naději, že všichni lidé nejsou zlí, že ne všichni na ně zanevřeli a opět se k nim vrátí. Chtějí jim zprostředkovat kontakt s člověkem, s hřejivým hlasem, který čtení doprovází. A stejně tak, jako za psy do útulků přicházejí dospělí, začali je navštěvovat pravidelně i malí čtenáři školou povinní, kteří pravidelně usedají před svými oblíbenými psy na polštář, aby k nim promlouvali řečí svých oblíbených knih.

Doufejme, že tento v zahraničí tak oblíbený a krásný zvyk se co nevidět přenese i k nám, aby vylepšil nejen život lidem milujícím psy, ale také psům, kteří by možná mohli z oprávněných důvodů na nás lidi, kteří jsme je opustili, zanevřít.

About Author

Leave A Reply