Jak silně mohou emoce ovlivnit zdraví vašeho psa

0

Stejně tak, jako máme my lidé nejrůznější city a cloumají s námi emoce, totéž se děje i s našimi čtyřnohými přáteli, se psy. Zdravotní stav psů může výrazně ovlivnit hněv, deprese, ztráta nebo napětí, stejně, jako je tomu u lidí. Pokud na jejich city a změny nálad nezareagujeme adekvátně, mohou se z těchto problémů vyvinout poruchy nebo nemoci, které psa ovlivní po zbytek jeho života.

2 případy ze života

Možná už jste se dokonce osobně setkali s případem, kdy váš pes, nebo pes vašich přátel začal z ničeho nic kulhat. Začali jste situaci vzájemně konzultovat, přemýšlíte, proč pes kulhá, řešíte, zda s ním zajet k veterináři anebo ještě počkat, jestli se to nezlepší. K veterináři s ním nakonec přece jen jedete, jako správní a uvědomělí majitelé. U veterináře dostanete pro psa léky na bolest a do průkazu zápis o další plánované kontrole na veterině za 2 týdny, pokud se to nezlepší…
Jestli je vám předchozí situace cizí, může tu být podobný případ, kdy váš pes již dlouhou dobu nemá srst v takové kondici, jako tomu bývalo ještě před čtvrt rokem. Neustále se škrábe, ošívá a kouše se, takže už mu některá místa na kůži vylysala. Naordinovaná léčba neúčinkuje jak má, stav vašeho psa se nelepší a vy i veterinář takřka marně přemýšlíte, proč se to všechno děje.

Společný jmenovatel – touha po pozornosti

I když oba předchozí případy spolu zdánlivě nesouvisí, mají společného jmenovatele. Tím jmenovatelem je nedostatek pozornosti. U každého ze psů se podepsal na jejich chování jiným způsobem. První pes si pozornost svého pána vynucuje tím, že začne kulhat. Pes z druhého případu se cítí odstrčený na druhou kolej poté, co se v rodině objevilo před třemi měsíci narozené miminko. Oba psi se snaží nežádoucím způsobem získat ztracenou pozornost svých majitelů.

Pohled, který mluví za vše

Pohled, který mluví za vše

Lepší negativní pozornost než žádná pozornost

Scénáře tohoto typu se nejčastěji projevují takovými symptomy, jako jsou kulhání, kašel, nebo škrábání. Jedná se o činnosti, nad kterými má zvíře částečnou kontrolu. Tyto symptomy jsou bez jakýchkoli zjevných fyziologických příčin. Naši mazlíčci nám tímto chováním sdělují, že by byli rádi za jakoukoli naši pozornost, i za tu negativní. Lepší negativní pozornost, než žádná, říkají si a my je okřikujeme, ať se neškrabou, zajímáme se o to, proč kulhají, vozíme je k veterináři, mazlíme se s nimi a jim to vyhovuje. A je to pravda, že si jich v takových situacích všímáme víc. Napomínáme je, aby si neustále neolizovali rány anebo se neškrabali. Oni ovšem nemocní nejsou, jen si přejí, abychom si to my mysleli.

Různé příčiny mají stejné následky

Ptáte-li se, jaké situace mohu toto nežádoucí chování u psů vyvolat, pak se jedná obvykle o ztrátu teritoria anebo o ztrátu pozornosti. Spouštěčem takového chování může být například stěhování, narození dítěte, nebo naopak ztráta či úmrtí někoho z rodiny, nebo příchod nového zvířete do rodiny, časově náročná práce majitele psa, ale může to být z našeho hlediska i něco méně významného, jako například přestavba bytu, či rekonstrukce domu. Zvíře se však každou z těchto situací může cítit natolik ohroženo ztrátou vaší pozornosti, že začne trpět pocitem nežádoucího tvora a má tendence si pozornost získávat jakýmkoli způsobem.

Nemocný pes

Nemocný pes

Co v takové situaci dělat

V prvé řadě je třeba odolat pokušení a zvíře nerozmazlovat. Sledujte posuny v chování vašeho psa, pozorujte psychické změny, které by mohly souviset se záležitostmi rodiny, bydlení nebo vztahů uvnitř„lidské smečky“. Snažte se na danou situaci pohlédnout očima druhé strany, tedy zvířete a zamyslet se nad tím, jak se asi může cítit. Posouzením situace takzvaně selským rozumem se obvykle dopídíte toho, proč k takovému nežádoucímu chování u psa dochází. Učiníte-li následně opatření, která mohou situaci zlepšit a její následky zmírnit, bude to to nejlepší pro vašeho psa i pro vás. Nemazlete se se psem, jakmile bude projevovat nežádoucí chování, naopak, odměňte ho ve chvíli, kdy se chová správně a neprojevuje symptomy onemocnění.

Berte vždy ohled na povahu vašeho psa

Máte-li doma společenské zvíře, kterému chybí parťák do hry, a víte, že dalšího psa nebude považovat za soka v lásce a nepřítele, může být možným řešením pořídit mu druha, společníka, zkrátka dalšího psa, se kterým bude trávit čas, kdy vy se mu nemůžete věnovat. Ke společenskému zvířeti můžete přidat parťáka opačného pohlaví a rasy, která vyniká svou přátelskou povahou. Ovšem pozor, jestliže se jedná o teritoriální zvíře, s nímž máte problémy, nebude pravděpodobně žádoucí, abyste mu parťáka, a to jakéhokoli, pořizovali. Někdy se však může stát, že situaci vyhodnotíte jako neúnosnou a přiznáte si, že vašemu psovi bude nejspíš lépe někde jinde, kde se mu budou moci věnovat více, než je to ve vašich silách. V tom případě ale pozor, je-li váš pes na vás příliš citově vázán, může pro něj být vaše ztráta osudná. Některá plemena, jako například dogy, jsou známa tím, že si v dospělosti na nové majitele buďto vůbec nezvyknou anebo jen po velmi dlouhé době a částečně, a to i když se jim nový majitel věnuje sebevíce.

Pro psy je důležité naladit se na lidské emoce

I naše lidské emoce jsou tím, co může ovlivnit zdraví našich psů. Příměrem může být pravdivé pořekadlo: „Jaký pán, takový pes“. Psi jsou známí tím, že mají nejsilnější emocionální pouto s těmi, kdo je krmí, kdo jim projevují dostatečně svou lásku a věnují jim pozornost. Dává jim to pocit bezpečí a vědomí, že svou lásku mají komu opětovat. Toto je důvod, proč se snaží co nejvíce emocionálně propojit s námi, se svými lidmi. Kromě povelů, které jim vydáváme, proto vnímají silně i naše postoje, výraz obličeje, tón hlasu, zkrátka řeč našeho těla. A tak velmi dobře a velmi brzy umí vycítit, když doma takzvaně „něco visí ve vzduchu“.

Věřte v sílu uzdravení, buďte optimisty

Věřte v sílu uzdravení, buďte optimisty

Psí tělo si najde svůj slabý článek

Aniž bychom si toho byli kolikrát vědomi, vysíláme svým chováním psovi jisté signály. Ty ho mohou natolik rozrušit, že stresované zvíře mající predispozice k nějakému zdravotnímu problému, například k problémům s močovým ústrojím, se začne pomočovat, nebo nejisté zvíře, citově spíše labilní, začne být agresivní. Projevovat se u něj může i destruktivita, nebo extrémní neklid a ke vzniku kožních problémů už je to jen krůček. Majitelovy přehnané emoce pak mohou tento problém ještě vyhrotit. Proto je důležité zachovat rozvahu a nezneklidňovat svým nevhodným chováním svého psa ještě více, než už je. Má-li takové zvíře štěstí na klidného majitele s optimistickým životním přístupem, pravděpodobně se uzdraví rychleji díky tomu, že správné chování jeho pána mu posílí imunitu a ono bude moci s problémem lépe a účinněji bojovat. Má-li však pes majitele vystrašeného anebo vystresovaného, může pánovo chování oddálit psovo uzdravení ještě víc.

Silné léky nemusí být vždy zapotřebí

Mějme tedy na paměti, že chronické nemoci se léčí obtížně a je to běh na dlouhou trať. Nenechme se příliš ovlivnit touhou po rychlém uzdravení našich mazlíčků a nevystavujme je příliš rychle zátěži v podobě silných léků, ale soustřeďme se nejprve na možné příčiny jejich zdravotního stavu. Silné léky symptomy obvykle potlačí a nemoci se mohou opakovat, aniž bychom odhalily jejich správné příčiny. Vždy je tu kromě trpělivosti a pozitivního pohledu na uzdravení psa ještě další alternativa – možnost homeopatické léčby.

About Author

Leave A Reply