Jaké nemoci trápí želvy? Nebezpečné jsou rinitidy

0

I naši domácí mazlíčkové v podobě želv se  mohou trápit závažným onemocněním, které je dlouhodobě sužuje, přesto jejich majitelům jsou doslova neviditelné. Pokud máte doma želvu, nepřistupujte k ní jako ke tvoru, kterému se nemůže nikdy nic stát, který nemůže trpět nemocemi ani jinými zdravotními neduhy. Opak je totiž pravdou, i želvy se mohou trápit, i želvy může sužovat nějaké zdravotní onemocnění.  

Nemocí, které jsou pro želvy typické, je mnoho. Většinaz nich se týká jejich krunýře, na který jsou želvy poměrně háklivé. Mezi velmi časté onemocnění želv patří takzvané rinitidy.  

Proč rinitidy vznikají? 

Příčin vzniku rinitidy je mnoho. Mezi nejčastější patří zejména stres, který je způsoben z vysoké koncentrace zvířat, jež jsou umístěni ve společném výběhu. Důvodem vzniku nemoci může být také nízká teplota, případně nadměrná nebo nedostatečná vlhkost vzduchu. Původcem nemoci taktéž může být bakteriální infekce, dále mykoplazmata, mykózy, případně jiné virózy.  

Jaké jsou příznaky nemoci? 

Rinitidy se poznají snadno. Vyskytne se výtok z nozder a očí, želvy sípou nebo vydávají mlaskavé zvuky. Objevují se také příznaky dyspnoe, a sice natahuje se výrazně krk, neustále se otevírá dutina ústní, může se dostavit také anorexie, případně světloplachost a apatie.  

Příčiny není dobré přehlédnout, jelikož rinitidy mohou způsobit také úhyn či sepsi.  

Jak probíhá léčba? 

Léčba bohužel není snadná. Je nutné želvu zcela izolovat od ostatních spolubydlících v akváriu, podávají se speciální léky, podává se také předepsaná výživa jícnovou sondou.  

Je možná prevence? 

Před rinitidy je možné želvu chránit, a to tak, že se zajistí hygienické podmínky chovu, zajistí se také plnohodnotná výživa a také se bude dodržovat karanténa od nově získaných plazů, jež s ní budou v budoucnu sdílet obydlí.

About Author

Leave A Reply