Kočka přináší neštěstí. Jaké další pověry a pověsti se kolem kočky točí?

0

Kolem koček se točí celá řada pověr. Je velice zajímavé, že v každé zemi světa jsou kočky symbolem něčeho jiného. Hlavní roli v pověrách hraje zejména barva kočky, která je skutečně klíčová. Pokud se vám v tuto chvíli žádná zajímavá pověst či pověra nevybavuje, přinášíme jen ty nejznámější, které jsou v hlavách lidí zakořeněny skutečně pevně. Otázkou je, jestli pověrám a pověstem věříte a přikládáte jim váhu či nikoli.  

Kočky jsou v současné době šelmou, která žije v nejedné domácnosti. Málokdo ví, že na světě figuruje už několik milionů let. Mezi vlastnosti kočky patří rozhodně mrštnost a také neovladatelnost, mnozí majitelé potvrdí, že kočky si zkrátka dělají, co chtějí. I přesto lze kočky ochočit, i když se traduje mezi lidmi pověra, že jsou kočky falešné a nestálé.  

Než přejdeme k samotným pověstem a pověrám, které kolují mezi lidmi v České republice, je nutné připomenout fakt, že kočky byly uctívány (a dodnes ještě jsou) zejména v Egyptě. Právě zde se zabití kočky trestalo smrtí, kult kočky byl zde tedy opravdu silný. 

Kdy kočky přináší smůlu a neštěstí 

Kočky jsou v mnoha zemích považovány za nočního tvora, který je spřízněn s temnotou. U nás však od pradávna lidé věří v to, že kočka je neštěstím v případě, že přeběhne přes cestu. Ovšem pozor, neštěstí přináší jen černá kočka přebíhající přes cestu, nikoli bílá. Ta naopak přináší velké štěstí.  

Kočky léčí lidi v depresích 

I když jsou mnozí lidé na kočičí chlupy alergičtí, stále platí, že kočky mají léčivé schopnosti. Konkrétně pomáhají člověka dostat z nepříjemných a těžkých depresí a smutku, stačí, když se člověk s kočkou jen pomazlí a deprese je pryč.  

Kočka jako zvíře čarodějnic 

Jak jsme zmínili, mnohé země považují kočku za tvora temnoty. U nás se jim však nevěří z jiného důvodu, a sice kočky se dodnes považují za zvířata čarodějů a čarodějek.  

About Author

Leave A Reply