Koljuška tříostná na cestě z akvária do české přírody

0

Je docela překvapivé, avšak ne nemožné, že i akvaristé mají vliv na složení naší české fauny. Počátkem minulého století se začala koljuška tříostná objevovat v tůňkách v okolí Prahy. A následně se nejen odtud díky dalším akvaristům začala rozšiřovat do vhodných nádrží a nádržek v Česku.

Přemnožené rybky se ocitly v našich vodních tocích

Koljuška tříostná je drobná rybka dosahující v našich podmínkách délky maximálně 7 cm. Je o ní známo, že obývá jak slané, tak sladké a brakické vody. Nejčastěji byla rozšířena v Asii a Severní Americe, obývala velkou část Evropy, ale u nás rozšířená nebyla. U nás ji chovali pouze akvaristé, kteří si ji oblíbili pro její neobvyklou péči o potomstvo a taky kvůli jejímu zajímavému vzhledu. Až později, kdy akvaristé začali vypouštět přemnožené rybky přímo do vodních toků, se tyto malé rybky staly součástí naší přírody. Rybáři o ni zájem nemají, takže o jejím konkrétním rozšíření u nás přesné záznamy neexistují.

Co se děje v době tření

V době tření získá spodek hlavy a přední část břicha samců intenzivní červenou barvu. Ve stejném období je každý samec připraven bránit své území o velikosti cca 50 cm v průměru proti jiným druhů, a proti samcům zvlášť. Samec bránící své teritorium je schopen zaútočit na jakýkoli i neživý předmět, který má červenou barvu a ocitne se na jeho území. Z rostlinných zbytků samec vytvoří uprostřed svého teritoria jakési hnízdo kulovitého tvaru. Rostlinné zbytky slepuje pomocí výměšků ze svých ledvin. Jakmile je hnízdo dokončené, prorazí do něj otvor a za otvorem dutinu, která bude sloužit samicím ke kladení jiker. Nakonec ještě hnízdo zpevní a zamaskuje tak, že jej polepí zrníčky písku.

Jak nalákat samičky do hnízda?

Aby do hnízda nalákal samičky, předvádí jim jakýsi druh tance, při kterém trhá ploutvemi. Jakmile se mu to zdaří, samice vpluje do hnízda a naklade do něj jikry, pak ale hned odplouvá pryč. Samec se ji snaží pronásledovat, ale nakonec se musí vrátit, aby oplodnil nakladené jikry. Je-li hnízdečko porušené, opraví jej a naláká do něj další samičku.

Jiker mohou být i stovky

Každá samice se může v průběhu jednoho rozmnožovacího období vytřít klidně i 6 x, což představuje poměrně velké množství nakladených jiker, a to v rozpětí 100 až 800 ks. Samec se stará o vylíhnutý potěr. Ovívá jej svými prsními ploutvemi a udržuje jej pohromadě, dokud se potěr zcela nerozplave. Někteří samci během jednoho rozmnožovacího období vytvoří i několik hnízd.

Výhody koljušek

Nespornou výhodou těchto rybek je to, že vzhledem k miniaturní velikosti těla jsou schopny oživit svou přítomností i zcela malé vodní plochy, které hlavně v létě často vysychají, a tak v nich nejsou schopny žít žádné další druhy ryb. Naštěstí není koljuška u nás dosud tak hojná, že by mohlo hrozit její přemnožení a proměna v invazivní druh. I tato situace by se měla sledovat, neboť koljušky jsou dravé ryby, které rozhodně neopovrhnou jikrami jiných rybích druhů.

Foto: Shutterstock.com

About Author

Leave A Reply