Malé jihoamerické cichlidy – trpasličí druhy do 10 cm

0

Do skupiny trpasličích cichlid řadíme ty druhy, jejichž zástupci dorůstají maximální délky 10 cm. Vyskytují se v pomalu tekoucích tocích nebo ve stojatých tůních v savanách a deštných pralesech Jižní Ameriky. Z velké části jsou místa jejího výskytu totožná s lokalitami a biotopy středních a velkých jihoamerických cichlid.

Tření cichlid

Cichlidy jsou většinou výrazně sexuálně dimorfní. Liší se jak velikostí, tak barvou i tvarem ploutví. Samečci jsou vždy větší a nápadněji zbarvení. Cichlidy jsou poměrně mírumilovné, ale i tak je vhodnější chovat v nádrži pouze od každého druhu jednoho samce, neboť ti bývají k samcům svého druhu nesnášenliví. Potěr mnoha druhů trpasličích cichlid je tak miniaturní, že je třeba jej zprvu krmit nálevníky.

Jak vybavit akvárium

Na dně akvária pro cichlidy musí být jemný substrát. Jen v něm mohou rýt. Ačkoli rytí není nikterak rozsáhlé, je pro ně důležité jako součást předehry ke tření. Z přírody jsou zvyklé na ohrožování dravci, a tak se rády schovávají do úkrytů v rostlinách, jeskyňkách a v naplaveném dřevě. Podobné prostředí byste jim měli vytvořit i v akváriu. Bývají velmi bázlivé i při zapnutém osvětlení.

Milují křišťálově čistou vodu

Trpasličí cichlidy si potrpí na měkkou, slabě kyselou vodu pH 6,5. V době tření někdy vyžadují prostředí ještě o něco kyselejší. Teplota vody by měla být mezi 25 – 28°C, přičemž si voda musí zachovat křišťálově čistou podobu.

Čím cichlidky krmit

Všechny druhy cichlidek se živí bezobratlými. V akváriu si přivyknou i na živou potravu poskytnutou z domácích zdrojů.

Snášenlivost s jinými druhy

Je možné chovat cichlidy společně s čilými rybkami, jako jsou například tetry. Ty okamžitě signalizují nebezpečí, jakmile je zahlédnou. To dodává cichlidkám sebevědomí a sebedůvěru. Budou tak v jejich společnosti klidnější.

Foto: Pixabay.com

About Author

Leave A Reply