Mamba zelená (Dendroaspis viridis) – stromový had s velmi prudkým jedem

0

Samci tohoto druhu mezi sebou dokáží bojovat celé hodiny. Svou potravu mamby nacházejí ve větvích stromů. Jedná se o vejcorodé silně jedovaté hady se štíhlými těly. Jsou výrazně méně agresivní než mamby černé. Jejich jed je velmi prudký, rozkládá krvinky a zpomaluje krevní srážlivost.

Jaké je jejich přirozené prostředí

Jejich přirozeným prostředím jsou tropické deštné lesy a houštiny v západní Africe, kde žijí na stromech, z nichž slézají pouze výjimečně. Dokážou přežít i na vykácených místech, kde zůstal zachován dostatek křovin. Jsou rychlí a hbití, mají protaženou hlavu a zužující se ocas. Jejich tělo dosahuje délky mezi 1,8 až 2,2 metry. Mladé mamby měří po vylíhnutí 35-45 cm.

Zajímavá barva

Obvyklým zbarvením tohoto druhu je zelenavě žlutá nebo olivově zelená, případně smaragdově zelená barva. Vyskytují se však i světle modře nebo žlutě zbarvení jedinci, ale jen zřídka. Šupiny, které jim pokrývají celé tělo, mají černé okraje. Hřbetní šupiny jsou neobvykle velké. Oči mají hnědé.

Denní tvor s občasnou noční aktivitou

Ačkoli je mamba zelená denní tvor, může občas vyvíjet aktivitu i v noci. Tito stromoví hadi rádi odpočívají ve větvích stromů, které jim zároveň poskytují ochranu. Kromě člověka pro ně představují přirozené nepřátele pouze draví ptáci.

Po uštknutí musí být ihned zahájena léčba

Je-li mamba zelná zahnána do úzkých a nemůže se vyhnout konfrontaci, začne hlasitě syčet a svému protivníkovi předvede pestrou škálu agresivního chování. Mamby jsou aktivními lovci, kteří útočí prudce a svou kořist usmrcují jedem. Jed mamby zelené je složen z více složek a je velmi prudký. Valná většina osob uštknutých mambou zelenou zamřela. Jedové zuby mamby jsou pevné a nesklápějí se. Jed mamby je složen převážně z neurotoxinů, po 15 minutách se začínají projevovat příznaky. Začíná to zduřením a bolestí v místě uštknutí, pokračuje poruchou koordinace, odumíráním tkáně, poté se přidávají dýchací obtíže, závratě, pokles krevního tlaku a vše končí ochrnutím. Úmrtí je obvykle způsobeno ochrnutím dýchacího svalstva a podle síly napadení může nastat již do hodiny, nejdéle do 2 až 4 hodin po napadení.

Foto: Pixabay.com

About Author

Leave A Reply