Pes jako dědictví

0

Možná jste se již také setkali s tím, že osoba, která neměla žádné potomky, po sobě zanechala psa, který po její smrti hledal nového pána. Anebo jiný případ, kdy někdo odkázal veškerý svůj majetek psímu útulku a opuštěným i tak trochu zapomenutým pejskům. Chcete-li vědět, jaké jsou podmínky pro ujednání v dědictví, co se psů týče, čtěte dále.

Novinky v občanském zákoníku

Poté, co Psi již nejsvstoupil v platnost nový občanský zákoník, došlo v oblasti dědictví k jistým změnám. Psi už nejsou podle NOZ bráni jako věc, ale jako živé bytosti. A tak je možné podle současné právní úpravy zajistit psovi dobré podmínky k životu i po smrti jeho pána. Má-li osoba na sklonku života přání sjednat závěť a dovětek, má ještě další možnost, pořídit o dědictví takzvanou dědickou smlouvu. V ní může oproti dřívějšku zůstavitel stanovit podmínky, za jakých dojde ke splnění dědictví. Podmínkou převzetí dědictví se nově může stát například určitý příkaz anebo doložení času. To může v praxi znamenat například to, že osoba – dědic se může stát vlastníkem psů až nabytím dospělosti.

Co to v praxi znamená?

Pes jako součást dědictví

Pes jako součást dědictví

Jako zůstavitel, tedy osoba, která zanechává závěť, není člověk povinen oznamovat či jinak vysvětlovat, proč svůj majetek, v tomto případě psa, odkazuje někomu jinému než okruhu svých příbuzných, například útulku či záchranné stanici. Má-li zůstavitel pocit, že v útulku bude po jeho smrti postaráno o psa lépe, než by to udělal kterýkoli z jeho příbuzných, proč ne?! Nikdo z okruhu příbuzných takto formulovanou závěť nemá právo napadnout.
Zanechá-li po sobě zůstavitel dědickou smlouvu, znamená to, že povolává druhou stranu k tomu, aby se ujala jemu odkázaného dědictví. U dědické smlouvy platí, že se nedá pořídit na veškerý majetek. Vždy musí zůstat čtvrtina majetku pro zůstavitele. Zůstavitel může odkázat i zbylou čtvrtinu téže osobě, s níž uzavřel dědickou smlouvu.

Příklady z praxe

• Má-li zůstavitel ve vlastnictví chovnou stanici psů, stává se tato také předmětem dědictví. Chovná stanice nemusí být v závěti zvlášť uvedena. Neurčí-li zůstavitel konkrétně jejího dědice, bude chovná stanice vypořádána společně s ostatním majetkem zůstavitele.
• Je-li v závěti uvedeno, že se musí dědicové postarat o psa zůstavitele a všichni dědicové pozůstalost odmítnou, pak pes jako součást dědictví stejně jako takzvaná celá odúmrť připadnou státu.
• Máte-li více psů, které chcete v závěti přidělit jednomu dědici, ovšem ten se může postarat pouze o dva psy a další dva by měli zůstat nezajištění. Není to možné. Dědic si nemůže vybrat jen část dědictví, buďto jej přijme celé anebo jej celé odmítne.
• Rozhodli jste se, že odkážete svůj dům útulku pro psy ve vaší nebo v jiné obci? Stanovte jako zůstavitel tuto podmínku v závěti s tím, že pokud by byla tato povinnost vyplývající ze závěti dědici porušena, bude povolán náhradní dědic.

Foto: dogs.about.com, pixabay.com

About Author

Leave A Reply