Pes jako trénink na dítě

0

Mladé dvojice si spolu stále častěji pořizují psa, aby zjistily, zda budou umět společně vychovávat dítě. Pes se stává jakýmsi tréninkovým nástrojem schopností mladých lidí. Pes už tedy dávno nepředstavuje jen rodinného kamaráda, nebo společníka pro osamocené a stárnoucí osoby, ale i náhradní dítě.

Funkce psa v rodině

S přibývajícím počtem psů v rodinách se rozrůstá i množství důvodů, proč si vlastně tyto domácí mazlíčky pořizujeme. Pro nemocné jsou psi jakýmisi terapeuty, opuštěným a osamoceným lidem dělají společnost, pro rozhádané manžele mohou být komunikačním uzlem. Dětem psi připomínají, že mají doma své povinnosti a partnerům, kteří nechtějí anebo nemohou mít děti, psi nahrazují potomky. Pes může být také jakýmsi rodinným terapeutem, či náhradou za dospělé dítě, které vylétlo z rodinného hnízda. Je ale stále více mladých párů, které si společně pořídí psa proto, aby zjistili, zda jsou schopni se postarat o dítě, které v budoucnu plánují.

Pořídíme si dítě nebo psa

Pořídíme si dítě nebo psa

Psi jsou pro rodinu přínosem, ale často i nástrojem manipulace

Psi přinášejí do rodinného života radost, změnu, vzruch, zpestření, myšleno v tom nejlepším slova smyslu. Psi ale bohužel často fungují také jako prostředek k zastrašování druhé strany, jako nástroj vydírání, zastrašování nebo k hrozbám. Pochopitelně se můžeme prostřednictvím psů také smiřovat. Jak je vidět, psi jsou nejen rodinnými terapeuty, ale mnohdy fungují i jako nástroj vyřizování našich vzájemných lidských sporů. A to si naši mazlíčkové rozhodně nezaslouží.

Když si psa pořídí mladý pár

Je otázkou, zda je dobré, když si mladý pár pořídí psa proto, že si není jist, zda by se dokázal postarat o dítě. S tímto vyjádřením se podle nedávného průzkumu ztotožňuje až polovina mladých párů, které byly v tomto výzkumu osloveny. Zatímco na venkově lidé považují psa častěji za další zvíře, ve městě v něm majitelé vidí spíše dítě. Jakmile však do rodiny přijde skutečné dítě, postavení psa v rodině se rázem změní. Je na něj méně času, pozornost páru se obrací směrem k dítěti a pes se dostává na vedlejší kolej. Mohou začít vznikat problémy. Anebo se mladý pár rozejde a o psa se hádají, kdo si ho vezme k sobě. Obvykle ho buďto chtějí oba anebo naopak ani jeden. A až když děti vylétnou z hnízda, je zase více času na psa, na oddaného domácího mazlíčka.

Pes jako náhrada za dítě

Pes jako náhrada za dítě

Jaký je život psa ve funkci náhradního dítěte

Když se mladí ještě necítí na dítě, pořídí si psa jako předvoj svých budoucích potomků. Dokud je mezi partnery vše v pořádku, má se i pes jako v bavlnce. Jakmile začnou v páru spory a vztah se dobře nevyvíjí, čekají psa krušné chvíle. Buďto se bude stěhovat někam úplně jinam, anebo se budou partneři přít, ke komu z nich půjde. Bohužel se často stává i to, že pes skončí v útulku. U rozvedených rodičů je to tak, že jako rodiče fungují táta a máma i odděleně, ovšem rozvedení majitelé psa, ti bývají v naprosto odlišné situaci.

Pozor na to, aby se pes nestal nástrojem manipulace agresora

Bohužel se však často stává, že nejen psi, ale i jiní domácí mazlíčkové se stávají zbraní v rukou agresora. Agresoři si často udržují pomocí výhrůžek, nebo dokonce i týrání moc nad svou lidskou obětí. Pes ale nemůže plnit funkci náhražky dítěte, nebo být zbraní.

Přejme psům jen to nejlepší

Popřejme našim mazlíčkům, ať je nic z výše zmíněných nepříjemností nepotká a snažme se chovat tak, aby jim naše chování nijak a nikdy neubližovalo. Doufejme, že všichni z nás, chovatelů a majitelů psů mají za cíl jen to, aby se pes stal jejich přítelem a dokonale zapadl do smečky.

About Author

Leave A Reply