Jak se starat o bradavičníka jávského

0

Hadi jsou nejčastěji chovanými domácími mazlíčky. V současné době se těší skutečně velké oblíbenosti a popularitě, což mnohé lidi přivádí do zamýšlejících se situací. Hadi už od pradávna rozdělují společnost na dvě skupiny, a sice na ty, kteří hady milují, a na ty, kteří je v lásce zrovna nemají. Bohužel společnost rozdělují i malí, vodní a nejedovatí hadi, jakou jsou bradavičníci. Pojďme si nyní zmínit bradivičníka jávského, který je na rozdíl od bradavičníka malého největším zástupcem čeledi bradavičníkovitých.  

O bradavičníkovi malém jsme v minulosti již psali. To, co spojuje tyto dva hady, není jenom čeleď, ale také to, že jen zřídkakdy vylezou na souš, pobývají totiž především ve vodě. Jak jsme zmínili, bradavičník jávský je největší zástupce čeledi bradavičníkovitých hadů.  

Jak bradavičník jávský vypadá? 

Pokud bychom měli tohoto hada popsat, nevynechali bychom zejména jeho délku, která je neuvěřitelných 250 centimetrů. Jeho tělo je poseté drobnými šupinkami, které jsou velmi drsné. Kůže je přesto volná. Díky této kombinaci had perfektně a rychle loví svou potravu, kterou jsou ryby.  

Bradavičník jávský dokáže docílit hmotnosti až deset kilogramů. Co se týče jeho zbarvení, nelze přesně říct, jak vypadá, protože jeho zbarvení je různorodé. Nejčastěji se setkáme s hnědým či s béžovým hadem, mnohdy však má po těle nepravidelné skvrny, které jeho základní barvu zakrývají.  

Chovat či nechovat? 

Jen málokterý chovatel si trumfne na tohoto agresivního a velmi, velmi silného hada. Nejsou sice jedovatí, jsou to vodní hadi, přesto mohou způsobit nepříjemné zranění, které hodně bolí. Obecně platí, že hadovi je třeba dát větší akvárium s dostatkem ryb, které bude lovit. Jak jsme zmínili, jedná se o vodního hada, který se na souš podívá jen zřídkakdy. Voda je mu zkrátka příjemnější.  

About Author

Leave A Reply