Stříkoun lapavý ovládá fantastický lovecký trik

0

Do stejného řádu jako bojovnice pestré řadíme i stříkouny lapavé, ryby, které nás nepřestávají udivovat svým neobvyklým chováním. Toxotes jaculatrix – stříkoun lapavý má svůj domov v brakických vodách tropických pobřežních oblastí. Mělká mořská ramena a laguny s mangrovovými porosty mu poskytují ideální úkryt, odkud může velmi netradičně lovit své oběti. Stříkouni se dokázali za tisíce let evoluce vyrovnávat měnícím se podmínkám svého života. Skvělí jsou však i v jiném ohledu. Jsou vysoce specializovaní při lovu kořisti.

Proč jsou oblíbení u akvaristů

Nejen díky této netradiční schopnosti, ale i kvůli pěknému vzhledu si tyto 14 – 25 cm dlouhé ryby pořizují do svých nádrží i akvaristé u nás. Jejich šupinky se stříbřitě lesknou a široké hnědé pásy na hřbetech jim zase u hladiny poskytují dobré maskování. Patří do řádu ostnoploutvých (Perciformes). Jejich velkým rychle pohyblivým očím hned tak nějaká kořist neunikne.

Lukostřelci z vodní říše

Toxotes znamená lukostřelec, jaculatrix znamená lovkyně nebo střelkyně. Takovéto pojmenování ryb je u tohoto druhu naprosto přesné, neboť po svých obětech doslova střílejí. Jako dravé ryby se pohybují blízko hladiny a sledují ji a stébla trav, na nichž by mohla sedět nějaká chutná kořist. Tu jsou pak schopny doslova sestřelit svým šípem z vody. Nejprve přiloží jazyk na patro, čímž utvoří jakousi trubičku, bleskurychle stlačí skřele a vytvořenou trubičkou vystříknou pod velkým tlakem proud vody. Nejčastěji loví z pozice kolmo k vodní hladině, takže se nacházejí doslova pod kořistí samotnou. Lépe tak odhadnou úhel dopadu proudu vody. Podobným způsobem jsou schopné okamžitě zasáhnout i kořist nacházející se na břehu v blízkosti vody. Proud své vodní střely nasměrují více do ostrého úhlu. Zpravidla se neminou. Tlamky zvedají nad hladinu do výšky několika milimetrů, takže sestřelenou kořist pak i snadno slupnou.

Svou vodní pistoli ovládají již od dětství

I centimetrové rybičky, pouhá mláďátka jsou schopna útočit stejnou zbraní – svou vodní pistolí, stejně tak jako dospělí jedinci. Ti jsou schopni díky tomuto loveckému triku dostříknout až do vzdálenosti 4 metrů. Častěji ale stříkají jen na kratší vzdálenost, neboť tak mají větší šanci zasáhnout kořist. Obvykle ji zasáhnou na vzdálenost 1,5 metru. V zásobě mají další trik, a tím je rychlopalný způsob, který jim umožňuje vypálit až sedm vodních střel za sebou ve velmi rychlém sledu. Metodu vodní pistole používají tehdy, je-li jejich kořist příliš vzdálená na to, aby ji dokázali zachytit při skoku. I když tyto mimořádné schopnosti mají již odmala, až neustálé opakování vodních výstřelů je dovede ke zdokonalení této lovecké techniky.

A co všechno vlastně loví?

Svou zbraň zaměřují jam na cvrčky, tak na létající hmyz, například na motýly, vážky, mouchy. I když hmyz není zásahem usmrcen, proud vody smáčí jeho křídla natolik, že pod tíhou vody padne s těžkými křídly dolů. Se stříkouny můžete podobné divadlo pozorovat i ve svém akváriu. Stačí, když se nějaká moucha usadí na okraj nádrže, a pak už stačí jen vyčkat na bleskurychlou vodní střelu.

Foto: Shutterstock.com

About Author

Leave A Reply