Trávicí problémy hadů, před nimiž se mějte na pozoru

0

I hadi mají své dny – i takto lze pojmenovat stav, kdy se hadi necítí zrovna nejlépe, kdy jsou na tom zdravotně naopak velice špatně. I když si mnozí chovatelé hadů myslí, že hadi nemohou trpět nebezpečnými onemocněními, opak je pravdou. Skutečně i hady může sužovat celá řada nepříjemných onemocnění, které většinou ani nejde pořádně rozeznat. Mezi nimi najdeme například různé onemocnění trávicího traktu, které se až nápadně podobají lidským onemocněním.  

Mezi nejčastěji se vyskytované hadí nemoci patří rozhodně výskyt parazitů nebo případně plísně, které jsou na rozdíl od parazitů během na dlouhou trať. Hadi se však mohou sužovat také trávicími problémy, které jsou pro ně mnohem nebezpečnější než plísně. Je proto třeba být neustále v pozoru, aby se včas odhalily symptomy a mohla započat léčba.  

Pojďme si tedy říct nejznámější nemoci trávicího ústrojí, s nimiž se hadí musí za svůj život potýkat.  

  • Anorexie

I když by člověk řekl, že anorexie je typicky lidská nemoc, můžou se s ní potýkat také hadi. Anorexie u hadů je poměrně obsáhlé téma, které však má přesně dané důvody. Mezi hlavní příčiny vzniku anorexie u hadů patří špatný chov, nevyhovující podmínky, nesprávná potrava nebo také vnitřní či vnější zranění. Když se anorexie objeví, je nutné donutit hada jíst, mnohdy musí chovatelé krmit hada sami.  

  • Zvracení

K dalším závažným trávicím problémům hadů patří zvracení. Opět se jedná o zdravotní neduh související s odmítáním potravy. Opět bývá nejčastěji na vině špatný chod nebo nevyhovující podmínky. Ke zvracení však přispívá stres zvířete nebo se může jednat o příznak otravy. Když tedy had zvrací, nepodceňujte to.  

  • Průjem

Jistou obdobou zvracení jsou průjmy. Průjem je u hadů velice nebezpečný, jelikož se z těla dostává velké množství tekutin. Společně s návštěvou odborného lékaře neustále dodávejte hadovi tekutiny, které musí doplnit.

About Author

Leave A Reply