Varan komodský jako největší jedovatý živočich na světě

0

Živočichů, kteří žijí na této planetě, je opravdu mnoho. V současné době se řada z nich dá chovat doma, což je skvělé. Můžeme si tak přinést trochu exotiky do svého domu. Dnes si lidé nachází zálibu v chovu hadů, ale také pavouků nebo různých ještěrek a ještěrů. Oblíbené jsou nejen leguáni, ale také chameleoni. Mnozí lidé dokonce uvažují i nad varanem, ale s tím to není tak jednoduché. Varani komodští jsou totiž největší dnešní ještěři, kteří jsou navíc jedovatí, a to si mnozí vášniví chovatelé neuvědomují.  

Chovat jedovatý druh, to je zkrátka výzva, kterou neodmítne jen tak někdo. V současné době chovat jedovatý druh je opravdu lákavé, lidé touží po adrenalinu a napětí, které jim chov jedovatých druhů přináší. V současné době se proto chovají mnozí jedovatí hadi, zvažují se i chovy jiných jedovatých zvířat.  

Velkým lákadlem je varan komodský, který, jak jsme zmínili, je největší žijící ještěr současnosti. Jedná se o nejmohutnějšího a zároveň nejdelšího a nejtěžšího ještěra na světě, rekordní varan měřil více jak tři metry.  

Největší jedovatý živočich na světě 

Ještě jedno “nej” v sobě varan komodský skrývá, a sice se jedná o největšího jedovatého živočicha na světě. Ukázaly to nedávné výzkumy, které se varanem komodským zabývaly.  

O varanovi komodském: 

Varan komodský je živočich žijící převážně v lesích, miluje konkrétně travnaté oblasti ostrovů. Aktivní je zejména ve dne, jelikož jeho noční vidění není to nejlepší pod sluncem. Dospělý varan se pohybuje především na zemi, kde žije. Umí však i plavat a potápět se. Při chůzi za sebou ocas táhne, v mnohých případech ocas drží nad zemí. Všechny končetiny má těsně přitisknuté k tělu.  

Zatímco dospělý varan tráví většinu času na zemi, mláďata milují stromy, kde tráví většinu svého času. Je to z toho důvodu, že na stromech jsou ve větším bezpečí. Nemůžou na ně predátoři ani kanibalové.  

About Author

Leave A Reply