Víte, proč mají psi vousy?

0

I ti, kdo psa dosud nevlastní, si již jistě všimli, že psi mají vousy. Není jich mnoho, ale vyčnívají po stranách z psího čenichu. Jedná se vlastně o vousy hmatové. Podobné vousky mají i kočky. Možná, že název vousy je pro tyto důmyslné nástroje hmatu příliš obyčejný. Díky nim totiž jejich nositelé mají snazší cestu světem.

Chlupy a vousy se výrazně liší

Od většiny ostatních chlupů se hmatové vousy velmi liší. Jsou nejen výrazně tužší, ale jsou i mnohem hlouběji zapuštěné do kůže psího těla. U kořene každého z těchto hmatových vousků se nachází velké množství neuronů citlivých na dotyk.

Důležitost hmatových informací pro psa

Příroda však neobdařila hmatovými vousy pouze psy, ale také kočky, medvědy, tuleně anebo krysy. A proto, že se jedná o poměrně širokou řadu zvířat, zcela jistě plní tyto hmatové vousy velmi užitečnou funkci. Pokud chceme mít konkrétnější představu o tom, jak moc je pro dané zvíře důležitá určitá část jeho těla, je třeba nahlédnout až do mozku zvířete a zjistit, jak velkou část mozku využívá. V oblasti psího mozku využívajícího hmatové informace zaujímá takřka 40 % plochy ta část, která zpracovává informace z obličejové části. A navíc až neúměrně velká část z těchto 40 % zpracovává informace z horní čelisti opatřené hmatovými vousy. Zkoumání těchto oblastí došlo dokonce tak daleko, že je možné přiřadit ke konkrétním místům v mozku jednotlivé hmatové vousy. A také proto se můžeme domnívat, že tyto informace putující do mozku právě z hmatových vousů jsou pro psa velice důležité.

Vousy - nástroj včasného varování

Vousy – nástroj včasného varování

Nástroj včasného varování

Právě hmatovým vousům jsou psi vděční za to, že se včas dokážou vyhnout střetům s předměty a plochami, které se nacházejí v blízkosti jejich obličeje. Takto si psi uchrání nejen obličej, ale hlavně oči před nebezpečnými střety a před následným poškozením. O tom se může každý majitel psa sám přesvědčit. Stačí zlehka psovi poklepat na hmatové vousky a pozorovat, jak pes při každém dotyku mrkne okem na té straně, na níž jste se dotkli jeho vousů. Zároveň se bude pes snažit otočit hlavu na druhou stranu.
Hmatové vousy mají mnoho společného i s určováním polohy předmětů a možná i s jejich rozeznáváním. Používání hmatových vousů bychom mohli přirovnat k používání slepecké hole u nevidomých. Při přiblížení se psa k nějakému objektu se vousy napřímí kupředu, poté pes zatřepe hlavou, čímž přejede vousy daný předmět a přitom mu začnou vousy jemně vibrovat. Otíráním tak pes získává všechny potřebné informace o daném předmětu či objektu. Pes bohužel nedokáže příliš zaostřit a navíc při pohledu na předměty, které má před sebou, mu výhled zakrývá jeho čenich. Malé hmatové chlupy namířené kupředu dolů, pomáhají psu rozlišit i předměty malé velikosti anebo je uchopit do tlamy.

Nenechejte svému psovi stříhat hmatové vousy

Nejen, že je stříhání hmatových vousů pro psa nepříjemné a stresující, ale navíc snižuje jeho schopnost vnímání blízkých objektů. Zejména při špatných světelných podmínkách se psi bez hmatových vousů cítí nejistě, a tak se například v šeru pohybují pomaleji. Nedostávají totiž informaci o předmětech, které jsou nablízku. Zatímco pes, který má všechny hmatové vousy, nemusí předměty před sebou ani vidět, aby věděl, že jsou v jeho blízkosti. Hmatové vousy jsou natolik citlivé, že dokáží zaznamenat i neopatrné změny vzdušného proudění. A to je dostatek důvodů pro to, aby tyto vousy psům nebyly odstraňovány ani kvůli výstavním účelům.

About Author

Leave A Reply