Víte, že i psům se zdají sny?

0

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli se psům zdají sny? Pozorovali jste svého psa někdy při spánku? Pravděpodobně ano, že? Pak jste si určitě všimli, že se psi velmi často ze spánku různým způsobem projevují. Někdy vypadají jako by běhali, jindy jako by něco přežvykovali anebo si packou přejíždějí po čumáčku, jako by se styděli. Napadlo vás, že za vší touhle jejich mimikou mohou být sny?

O čem se psům zdá, to nám zůstane utajeno

I když se pravděpodobně nikdy nedozvíme, o čem naši psi sní, můžeme si být jisti, že mají sny, stejně jako my lidé. Není to žádný výmysl, ale vědecky ověřený fakt, jenž vědci potvrdili a ověřili pomocí elektrofyziologických pokusů. Dokázali tak, že sny mají všichni nebo téměř všichni savci. Zkoumali 150 zvířecích druhů a sny se prokázaly u všech vyjma delfínů. Navíc se zjistilo, že mladší zvířata sní častěji, než ta starší.

Za sny je zodpovědná REM fáze spánku

Skutečnost, že psům se sny opravdu zdají, si můžeme ověřit i my, jejich majitelé, a to pouhým pozorováním. U spících psů často pozorujeme nejen pohyb nohama, který se často dokonce zrychluje, ale i kňučení, pohyby uší, ocasu nebo vousů. A právě vědci dokázali, že psi, kteří se takto ve spánku pohybují, se nacházejí ve fázi REM. Tatáž fáze spánku předznamenává snění i u lidí. U psů činí fáze REM spánku celých 36 % jejich celkové spánkové doby. Spánkové mozkové vlny se velmi výrazně podobají tem lidským.

Pravděpodobně všem savcům kromě delfínů se zdají sny

Pravděpodobně všem savcům kromě delfínů se zdají sny

Narkoleptičtí psi

Vědci zkoumali dál a zjistili, že dokonce existují i narkoleptičtí psi, to znamená psi, kteří trpí extrémní ospalostí. Často je označována výrazem spánkové záchvaty. Avšak vzhledem k tomu, že u lidí se tato porucha objevuje z tisíce pouze u jednoho člověka, bylo by něco velmi výjimečného, kdybyste na tuto poruchu narazili právě u svého psa.

Složité sny plné emocí

Emoce velmi těsně souvisejí se sny. Dá se tedy předpokládat, že psi, stejně jako všechna další zvířata s dobrou pamětí, prožívají ve snech silné pocity. Když jsou mladí a zároveň nezkušení, mají pravděpodobně i složité sny. S přibývajícím věkem se podle vědců, dokážou i psi s lecčím snáze vyrovnat, a tak už ani jejich snění není doprovázeno tak viditelnými vnějšími projevy.

Zajímavost

Vědci se navíc domnívají, že psí sny jsou obohaceny čichovými vjemy. Zkrátka, že psi, na rozdíl od nás lidí, i ve snu silně využívají svůj nejvyvinutější smysl, kterým je čich. Zatímco my lidé ve snu jen vidíme a slyšíme, snící pes především cítí. Ale protože psi nedokážou své sny vyjadřovat slovy, my lidé se pravděpodobně nikdy nedozvíme, zda sní třeba právě o nás.

About Author

Leave A Reply