8 plemen, která je třeba zaměstnávat

0

Než jsme si začali pořizovat psy jako domácí mazlíčky, každé psí plemeno bylo šlechtěno pro plnění konkrétních pracovních úkolů. V podstatě je tomu tak dosud, neboť pracovní vlastnosti zůstávají psům v genech, a tak se dědí neustále dál. Ovšem my je stále méně a méně využíváme k původnímu účelu a ze psů všech různých ras si děláme své společníky. Některé psí rasy však potřebují zaměstnat, aby měli neustále dostatek duševní i pohybové stimulace. Pokud bychom to nebrali na zřetel, mohli by naši psi onemocnět anebo se stát agresivními, případně ničiteli vybavení našich domovů.

Výmarský ohař

Tito psi vznikli jako lovecké plemeno, které doprovázelo na honech šlechtu. K lovu jsou skvěle uzpůsobeni fyzicky. Mají spoustu energie a nezměrnou touhu být neustále po boku svých lidí. Pokud tomu tak není, mohou propadat separační úzkosti. Pokud se nudí a nemají dostatek činnosti k vybití své energie, mohou páchat škody a chovat se jako výtržníci. Nemáte-li v plánu zaměstnávat je lovem, měli byste se s nimi zapojit alespoň do výcviku agility.

 

Australský ovčák

Australský ovčák

Původně byli vyšlechtěni k práci na farmách, k pasení ovcí a koz. Nyní vynikají australané v agility, záchranách, vyhledávání, prostě v každé práci, kterou jim svěříte. Jejich neutuchající energie doslova dychtí po tom, aby potěšili svého pána. Díky zaměstnání těla i ducha zůstávají šťastní a zdraví.

Australský honácký pes

Nahánění dobytka bylo vždy jejich hlavní činností. Byli cvičeni tak, aby se dobytku zakousli do nohy. Dodnes se u nich projevuje tato tendence honit děti a chytat je za nohu, aniž by k tomu měli nějaký specifický důvod. Jsou extrémně inteligentní a naučí se takřka každý cvik, který s nimi budete trénovat.

Sibiřský husky

Sedět před domem a hlídat, to není práce pro huskyho. Tihle psi jsou stvořeni k tahání saní, k běhu na sněhu a ledu, k mushingu. Tenhle kynologický sport je naplní, pokud si můžete dovolit chovat rovnou celou smečku takových psích závodníků. Nebudou-li dostatečně zaměstnáni, hbitě se přemění na mistry v úniku z domu či ze zahrady a vy budete nešťastní, že je musíte pořád někde hledat anebo zavírat.

 

Maďarská vižla

Vizsla

Tito lovečtí psi jsou velmi citliví. Při výcviku nesnášejí tvrdost a dril, je třeba zacházet s nimi citlivě a jemně, avšak důsledně. Abyste se vyhnuli potížím s jejich chováním, včas jim připravte nějakou činnost, která pro ně bude motivační. Rádi běhají, takže je můžete zapojit například do společného joggingu.

Dobrman

Chováni jako skvělí hlídací psi a stejně jsou využívání i dnes. Vycvičení dobrmani se stávají skvělými policejními nebo vojenskými psy. Jsou rovněž skvělými domácími mazlíčky, pokud se věnujete činnostem, které dokážou vhodnou cestou uvolnit jejich energii. Jakmile pochopí, že se nemohou stát vůdcem smečky, protože nad sebou mají člověka, jsou pak snadno cvičitelní.

Border kolie

Všeobecně jsou tito psi považováni za nejinteligentnější plemeno psů. Vynikají v každé z činností. Potřebují mít neustálé zaměstnání, aby se nezačali nudit a nebyli destruktivní. Jsou bezkonkurenčními vítězi v takřka všech disciplínách, v nichž mohou soutěžit. Zaujmou je všechny druhy psích sportů.

 

Německý ovčák

Německý ovčák

I když byli němečtí ovčáci, o čemž svědčí jméno samotné, vycvičeni k pasení, nyní plní vesměs mnohem důležitější úkoly. Zúčastňují se vyhledávání osob při pátracích a záchranných akcích. Zaměstnávají je jak u vojska, tak u policie a patří k nejpopulárnějším pracovním psům vůbec. Nejsou-li dostatečně motivováni a zaměstnáni, může je jejich zvídavost a inteligence dostat do problémů. Proto bychom měli vždy myslet na to, aby měli své úkoly a svou práci.

Všechna plemena potřebují vykonávat nějakou činnost, pokud nejsou využívána ke svému původnímu účelu. My jsme zde zmínili příklad psů, kteří potřebují víc než jen cvičení, nebo procházky, kteří potřebují plnit účel, ke kterému byli stvořeni.
Foto: Pixabay.com

About Author

Leave A Reply