Co dělat se psem, který doma značkuje

0

I když je pro nás značkování psů v domácnosti dosti frustrující, pro psy je to ale přirozené chování. Bez ohledu na to, jak moc je to pro psa přirozené, značkování v bytě, či v domě je prostě problém. Zjistit příčinu obvykle znamená najít i způsob, jak se tohoto obtěžujícího chování u psa zbavit. Ve většině případů se nám tímto chování zvíře snaží říct, že je ve stresu.

Podívejte se na problém z jiného úhlu

Dokud se vám nepodaří zjistit přesnou příčinu značkování v domě, psa za toto konání netrestejte. Mohlo by se vám stát, že trestem se vaše pouto se psem nenapravitelně poškodí. Je třeba si uvědomit, že značkováním, či přímo močením v bytě se vám váš pes snaží něco sdělit. My lidé se na takové problémy často díváme z našeho úhlu pohledu a už méně se zamýšlíme nad tím, jaké důvody k tomu může mít náš pes.

Vyloučení zdravotního problému

Nejprve odeberte vzorek moči, uložte jej v čisté nádobce, a co nejdříve vzorek odvezte k veterináři. Je možné, že váš pes trpí nějakými zdravotními obtížemi, a tak se mu nedaří močení zadržet až do venčení, ale moč zanechává i doma. Pokud je tento problém trvalejší, neměli byste návštěvu u veterináře již oddalovat. Moč pro lékařské ověření zdravotního stavu vašeho psa by neměla být stará několik dní. Pokud ji nemůžete předat ihned, nechejte ji do převozu v ledničce.

Značkování nekastrovaných psů

Pokud testy psí moči dopadly dobře a ověřili jste si, že váš pes není nemocný, je třeba hledat původ problému v psychice vašeho psa. U nekastrovaných psů může být značkování reprodukčním signálem pro ostatní psy, či spíše feny, že váš pes dosáhl pohlavní dospělosti a může se množit. Nekastrovaný pes ale může chtít odradit jedince stejného pohlaví od vstupu na jeho území. Označuje si tak hranice svého teritoria.

Fyzický problém vyloučen

Značkovat mohou v domě ovšem i kastrovaní psi. Ti si obvykle tímto způsobem chrání své oblíbené osoby, místo anebo jídlo. Značkováním tak dávají najevo, že tyhle zdroje jsou zkrátka již zadané. Je třeba brát zřetel na to, že tyto zvyky, pokud byly dlouho ponechány bez povšimnutí, již mohou být hluboce zakořeněné a bude docela těžké je psovi dostat z hlavy. Pokud jste pravidelným dlouholetým kuřákem, můžete srovnat své pocity, když se rozhodněte přestat kouřit, s tím, jak se asi cítí pes, kterého se snažíte odnaučit značkovat.

Někdy jde o pozornost

Pes může mít pocit, že ho zanedbáváte, málo se s ním mazlíte, nebo hrajete. Pokud jsou v rodině další psi, nebo i kočky, může si tímto způsobem nárokovat vaši pozornost. Pak je třeba zvážit, zda opravdu spravedlivě rozdělujete svou pozornost mezi všechna zvířata v domě. Někteří psi, většinou ti, kteří se cítí být hlavou smečky, jsou do jisté míry doma privilegovaní, nemusejí moc poslouchat ani pracovat, takoví za sebou rádi značky nechávají a také je poměrně často obnovují.

Noční močení a značkování

V tuto netradiční dobu močí a značkují doma psi, kteří si připadají hodně nejistě anebo jsou odkázáni do jiných prostor, než spí jejich majitelé. Strach nebo nejistota, zda doma nezůstali sami, nebo jestli jejich dům neohrožuje někdo jiný, to a další důvody mohou být spouštěčem nočního značkování.

 

Choďte se psem častěji ven

Jak na odnaučování

1. Základem je vyloučit u psa onemocnění, které by ho nutilo k močení doma.
2. Neučit psy, že mohou v domácnosti vykonávat potřebu třeba na noviny nebo podložku, ale chodit se psem vždy ven.
3. Upevnit dominantní postavení majitele ve smečce. Nenechat psa, aby si myslel, že on je doma pánem. Uplatňovat častý výcvik poslušnosti, ale absolvovat se psem i společné procházky, hry a sporty.
4. Důkladně vyčistit v minulosti značkovaná místa. Použít se dá soda, citonová šťáva a ocet. Případně použijte uměle vyráběné odpuzovací prostředky pro psy a kočky. Nikdy ovšem nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem čpavku!
5. Uvidíte-li, že se váš pes snaží doma značkovat, přerušte jeho činnost nějakým zvukem, například pádem klíčů na zem, zatleskáním anebo píšťalkou. Na psa se přitom nedívejte.
6. Někdy pomůže omezit návštěvy, které k vám přicházejí se psem. A to tehdy, pokud je váš pes neurotizován přítomností dalšího psa v domě.
7. Dále může pomoci častější venčení, a to zvláště v okolí domu či vašeho bydliště. Pes si tak udělá představu o tom, kteří psi se pohybují v jeho okolí. Dejte svému psovi dostatek času, aby si všechny značky v okolí mohl dobře očichat a udělat venku své vlastní značení.
8. V neposlední řadě můžete značkování doma zabránit kastrací. Nepodaří se to sice ve všech případech, ale ve většině ano. Úspěch této metody se dostavuje v 60 – 80 % případů.
Pokud budete ve svém počínání důslední a trpěliví, jistě vám bude odměnou vzorné chování vašeho psa.

Foto: Pixabay.com a Shutterstock.com

About Author

Leave A Reply