Co potřebuje pes s neznámou minulostí?

0

Adoptovali jste psa z útulku anebo jste ho zdědili a nejste si úplně jisti, co všechno může mít už za sebou? Uvědomujete si, že i když jste vašeho psa vychovávali od štěněte, něco jste asi měli dělat jinak? Máte psa, který trpí úzkostí, nebo je to ničitel na druhou? Pokud jste si na některou z otázek odpověděli ano, pak vašemu psovi může pomoci restart.

Seznam problémového chování vylézá na povrch

Mnozí psi, a převáženě právě ti s neznámou minulostí, často potřebují převýchovu. A protože my se o nich od původních majitelů nic nedozvíme a o tom, co prožili, se můžeme jen dohadovat, je třeba začít s jejich výchovou, či spíše převýchovou od samého začátku. Jakmile se však tito často vystrašení, bojácní, štěkaví a na dotek citliví psi u nás začnou zabydlovat, nám začíná být jasné, že znaky jejich chování symbolizují nejednu jejich negativní životní zkušenost.

Když chybí správná socializace

Dokonce i u dobře socializovaných psů je nutná průběžná socializace. Co ale dělat, když pes, kterého jste adoptovali, neabsolvoval žádnou socializaci? Správný socializační proces, to je ta nejvhodnější imunizace před strachem, strachem z neznámého. Psi, kteří nebyli socializováni v období 2 týdnů – 4 měsíců svého života mohou být příliš vystrašení, trpět iracionálním strachem z nových věcí, nejsou dostatečně odvážní, jsou bázliví, trpí pocitem paniky, mohou ničit věci, enormně štěkat, být přecitlivělí anebo dokonce i agresivní.

Štěně se seznamuje s životem na zahradě

Štěně se seznamuje s životem na zahradě

Jak socializovat psa, který potřebuje restart

I psi v útulcích mohou být socializováni, takže se dostanou ke svému novému majiteli již alespoň se znalostí základních věcí a dějů, se kterými se v budoucím životě nevyhnutně střetnou. Jsou-li však důležité socializační lekce u psa zameškány, bude třeba zahájit nápravný program psa, a to bez ohledu na jeho věk. Se zahájením nápravného programu neváhejte a začněte s ním ihned po příchodu psa domů. Promešká-li se hlavní a zároveň rozhodující socializační období, je možné i to, že pes nedostatečnou socializaci nedožene. Ani to ale není důvod socializaci vzdávat! Vždy je možné psovi alespoň pomoci při lepší orientaci v novém prostředí a při obezřetném získávání nových zkušeností pod vašim dohledem.

Restart potřebují i týraní a zanedbávaní psi

Ve většině případů však potřebují restart a socializaci i psi, kteří byli v původní rodině zanedbáváni, nebo byli týráni, například v množírnách, nebo u psychicky labilních a nevyrovnaných osob, které si na nich vybíjejí svou zlost a kompenzují své vlastní nedostatky.

About Author

Leave A Reply