Felinoterapie – když duše strádá a kočka pomáhá

0

Léčebnou metodu založenou za kontaktu kočky a člověka mnoho lidí nezná. Přitom je pro naše zdraví obdobně prospěšná jako canisterapie či hipoterapie. I když se felinoterapie těmto metodám podobá, nesupluje je. Čím kočky léčí?

 

Felinoterapie není přínosem jen pro mentálně a fyzicky postižené, ale také pro seniory a všechny, jejichž duše utrpěla nějaký ten šrám.

Proč právě kočky

Kočky jsou obecně vnímány jako inteligentní osobnosti s vyhraněným názorem, jejichž přátelství a důvěra nepřichází samovolně. Není rozdávána na počkání a brána tak samozřejmě jako v případě psů. Možná právě proto někdo tíhne spíše ke kočkám, které jsou jeho povaze bližší.

Na čem je felinoterapie založená?

Na důvěře, harmonii, splynutí kočičí a lidské duše a trochu také na zodpovědnosti. Kočičí terapeuté vyzařují nesmírný klid a lásku bez toho, aby pozbyli cokoli ze své kočičí osobnosti. Své „klienty“ uvolňují a rozmlouvají díky nesmírné empatii, která je při sezení mezi kočkou-terapeutkou a člověkem-pacientem takřka hmatatelná.

Ragdoll je mazlivá a přítulná kočka

Při felinoterapii se velmi osvědčily kočky plemene ragdoll

Proč léčebné spojení kočka-člověk tak dobře funguje?

Kočičí klid a rozvážnost v doprovodu s předením zvířete dokáže udělat s lidskou psychikou divy. Účinky felinoterapie jsou paradoxně nejvíce viditelné u koček, které si něco v životě zažily, než u těch, jenž měly „na růžích ustláno“. Cestu k člověku snáze naleznou právě ty, které si protrpěly své a měly to štěstí a sílu, že se vrátily zpět do života. Jejich kontakt je emotivní záležitostí. Pacient ztrácí zábrany, uvolňuje se a skrze kočičí protějšek postupně komunikuje se světem.

Pro koho je felinoterapie určená?

Kočičími klienty jsou mentálně a fyzicky postižené děti či dospělí, senioři kteří s přibývajícími léty ztratili smysl života anebo ti, co jakkoli utrpěli po psychické stránce. Dotek kočky, její přítulnost a hlazení přináší uklidňující zážitek, pocit blízkosti a existence spřízněné duše. Navozuje dojem, že právě teď a právě tady je vše v pořádku, přináší všeobjímající pocit sounáležitosti a bezpečí.

Terapeutické kočky a dětští pacienti

Felinoterapie umožňuje dětem s mentálním a fyzickým postižením opomenout svou odlišnost. Poskytuje jim spojovník mezi jejich světem a světem dospělých. Ovšem léčba kočkou není určena jen pro děti postižené. Je tu pro všechny dětské pacienty, kteří si prožili více, než by bylo zdrávo. Kočičí léčitelé své klienty uklidňují, rozesmávají a dávají jim tolik potřebný pocit jistoty, že jsou přijímáni a odměňováni takoví, jací jsou.

Kočka k pomazlení

Chcete se pomazlit?

Součástí terapie je zodpovědnost

Kontakt s kočičím terapeutem nepůsobí pozitivně pouze krátkodobě (v blízkosti zvířete). Účinky jsou viditelné také v delším časovém horizontu (a to i tehdy, není-li kočka v dosahu). Součástí terapie je totiž zodpovědnost, která se přirozeně rozvíjí ruku v ruce s náklonností ke zvířeti. Kočky své pacienty pomalu vtahují zpět do života, nebo je alespoň přibližují lidem kolem nich. Dávají jim pocit potřebnosti a zahrnují je svou důvěrou, která není automatická.  Postupem času se kočičí pacienti začnou na zvíře těšit, zajímat se o jeho pohodlí více než o to své a třeba se starat i o krmivo.

Když je duše pochroumaná

Pokud duše bolí, strádá i tělo. A na bolesti duše mnoho léků není. Bolest musí přebolet, zmírnit se, zešednout a vzdálit se, aby ji vystřídaly zážitky příjemnější a o něco veselejší. Takové mohou v začátku poskytnout právě kočky.

Jak felinoterapie probíhá?

Kočky-léčitelky bývají uvyklé cestování, mohou tak spolu s lidským felinoterapeutem přijet až k vám domů. Kontakt může probíhat v soukromí přímo u pacienta nebo ve formě skupinové terapie s více pacienty. Druhou možností je navštívit kočičí léčitele přímo v jejich domově – v léčebných centrech zabývajících se felinoterapií.

 

About Author

Leave A Reply