Kolik kontaktu potřebuje váš pes s ostatními psy

0

Také rádi pozorujete vaše psy, jak si spokojeně a někdy až opravdu divoce hrají s těmi ostatními? Pokud ano, je to u vás jako u většiny lidí. Pozorovat psy při hře je jako sledovat takové malé divadlo, něco jako když jste byli na besídce vašeho dítěte ve školce. Nepřipadá vám to podobné? Ale kdy už je takové hry dost? Jak určit, kdy je třeba skončit? Nebo naopak, nemáte pocit, že vašemu psu chybí kontakt s ostatními psy? Zajímá-li vás tato problematika, čtěte dále.

Jak často si musí psi hrát s ostatními?

Vztahovou osobou i tím nejdůležitějším sociálním partnerem jste pro vašeho psy vy. Příležitostný kontakt s ostatními psy je tedy vhodný, nikoli však bezpodmínečně nutný. Hrát si s ostatními psy váš pes vlastně ani nemusí! Nijak mu neuškodí dokonce ani dlouhodobý chybějící kontakt s ostatními psy. Ovšem i psi jsou jako my lidé, každý je jiný. Zatímco jednomu to vidíte na očích, jak je mu smutno po jeho parťácích z psí louky nebo hřiště, některému psovi jako by byl kontakt s ostatními spíše protivný.

Není všechno hrou, co se jako hra tváří

Není všechno hrou, co se jako hra tváří

Různý stupeň kontaktu

Psí kolegové mohou být pro jednoho psa zcela nedůležití, zatímco třeba právě ten váš mazlíček po kontaktu s dalšími psy doslova dychtí. Kořeny tohoto chování musíme hledat již ve štěněcím věku. Jedni od mládí nevynechali jedinou příležitost ke hře a zábavě s ostatními, zatímco těm druhým to nic neříkalo. Ti psi, kteří vítají každou příležitost ke hře, jsou na jiné psy doslova fixováni. Ať už je váš pes příslušníkem kterékoli z těchto skupin, bezpodmínečně kontakt s jinými psy nepotřebuje. Menší, či poněkud citlivější psi mohou být hrou s jinými psy přetíženi. Jsou-li například ve skupině větších a silnějších psů, stává se to velmi často. Pak totiž může nastat situace, že ne všechno, co jako hra vypadá, opravdu hrou je! Vždy je třeba svého psa sledovat, jak se ve skupině chová. I mezi psy totiž existuje šikana, mobbing a další způsoby utlačování. Vy jste tam od toho, abyste takovému počínání zabránili.

Váš pes si vás musí hlídat

Na procházkách se obvykle kontakty mezi psy utvářejí zcela náhodně. Vy se na chvíli zastavíte, pes si druhé očichá, proběhne se s nimi a jde se dále. Po krátkém kontaktu s ostatními vás bude váš pes následovat (tedy obvykle to tak funguje). Jestliže ale pokaždé na svého psa čekáte, až se vyřádí do sytosti se všemi psy, které jste potkali, hrozí vám to, že si vás postupně přestane všímat. To je okamžik, kdy musíte vy sami změnit své chování. Měli byste i přes nezájem vašeho psa pokračovat dále v cestě, a to naprosto plynule. To by mělo být pro vašeho psa dostatečnou motivací, aby vás opět bral na zřetel a hlídal si vás.

Při společném tréninku

Při společném tréninku

Kdo je vhodným kámošem pro vašeho psa

Jak už jsme zmínili, ne každý pes, kterého potkáte, je pro vašeho psa vhodným kamarádem. Některé fenky se nemohou samy zbavit dotěrných pumrů, malí psi mohou být přetěžováni velkými temperamentními psy, klidnějším starším psům mohou vadit příliš divocí jedinci. Máte-li malé štěně, měli byste být při kontaktu s ostatními psy zvláště opatrní. I když ostatní psi pro ně nemusí představovat žádné reálné nebezpečí, přesto existuje možnost jistého ohrožení vašeho štěněte. Štěňata nejsou nijak univerzálně chráněna, to platí pouze a jen pro štěňata z vlastní smečky. Jinak už tomu ale může být u mladého psa, je-li to pes, který ostatní příliš nerespektuje, mohou ho ostatní dospělí psi, kteří jsou snášenliví, uvést do patřičným mezí a ukázat mu, co to znamená respekt k ostatním.

About Author

Leave A Reply