Osobnostní rysy psů a čím se jejich rozdílné typy vyznačují

0

Každé z plemen psů má své charakterové rysy a také svůj vlastní obecný profil osobnosti. V zásadě je každý pes jedinečnou osobností. Stejně jako je tomu u lidí, jeden pes může být extrovert, milující jakoukoli pozornost, zatímco jiný je tichý submisivní introvert. Vycvičitelní jsou psi všech typů, ale vždy je nutné přistupovat ke každému z nich jinak, aby měl výcvik náležitý efekt.

Rozdílné psí osobnosti

Dominantní a sebejistí psi to mají možná snadnější, ne však už jejich majitelé. Pokud jste majitelem roztěkaného psa, pravděpodobně se vám s ním špatně trénuje. Pochopitelně by každý chtěl psa dobře spolupracujícího a také bystrého. Ne každý majitel má to štěstí, aby povahové rysy jeho psa byly hodnoceny nejlépe. Tehdy je čas, aby si majitel objasnil důvody jeho nevhodného chování, jejich skrytou podstatu a psovi pomohl překonat to, co je pro něj obtížné a naučil ho chovat se podle pravidel a v souladu s jeho vnitřním nastavením.

Zvídavá odvážná štěňata

Zvídavá odvážná štěňata

Co ovlivňuje psovu schopnost učit se

Schopnost učit se u psa ovlivňuje jeho původ, ale také zkušenosti nabyté v mládí a v neposlední řadě také to, zda se jedná o fenu nebo psa. Obecně platí, že vykastrovaní psy a feny jsou snadněji cvičitelní mezi říjovými cykly. U nekastrovaných je to tak, že obtížněji zvládnutelní bývají spíše psi než feny. Ovšem i zde mohou pochopitelně platit výjimky. Problematičtější chování vykazují i nalezenci, zvláště dospělí psi. Jestliže se tedy rozhodnete vzít si zvíře z útulku a adoptovat jej, měli byste být náležitě připraveni na to, že si jednak bude na vás i nové prostředí déle zvykat, ale také na to, že i vám déle potrvá, než se naučíte poznávat jeho chování a rozumět nejen řeči jeho těla.

I mezi psy se najdou manipulátoři

Není to právě neznámý úkaz, kdy někteří psi dokážou své pány velmi chytře ovládat. Předstírají bezmocnost a podřízenost a přitom se svými pány manipulují. Takoví psi se nejčastěji svému pánu vnucují a dožadují se od něj určitého chování anebo také odmítají potravu, aby tím docílili svého. Ve skutečnosti se tak u těchto manipulátorů projevuje dominantní chování, díky kterému velmi rafinovanými způsoby dokážou prosadit svou. Manipulativním způsobem si tak prosazují svou.

 

Socializace je nesmírně důležitá

Socializace je nesmírně důležitá

Dominantní rysy chování

Pes může mít bez ohledu na příslušnost k určitému plemeni od přírody průbojnější povahu. Zvláště samci prokazují častěji rysy dominantního chování. Někteří psi jsou ale mimořádně dominantní a svou nadřazenost dávají ostatním najevo různými gesty jako například upřeným pohledem, zdviženým ocasem, ceněním zubů, výhrůžným štěkotem nebo zastrašováním. Je-li trénink dominantního psa nad vaše síly, může vám pomoci profesionální trenér.

Submisivnost u psů

Na opačné straně škály psích osobností stojí psi submisivní. Tito psi se vyhýbají vizuálnímu kontaktu, hroutí se strachem, přiblíží-li se k nim cizí osoba. Když dostanou povel, stáhnou ocas mezi nohy. Může být problematické odstranit u takového psa nežádoucí chování. Nemá-li člověk zkušenosti s tímto typem psů, mohlo by být velmi užitečné vyhledat profesionální pomoc. Submisivního psa může docela dost vystrašit třeba i výcvik poslušnosti. Pak je potřeba s takovým psem postupovat při výcviku pomaleji, mít k němu jiný, jemný přístup a povely vydávat méně přísně.

S poslušným psem je radost pracovat

S poslušným psem je radost pracovat

Kompromisy a další varianty psích osobnostních rysů

U většiny psů však nepřevládají obvykle rysy jen jednoho povahového typu. Osobnost většiny psů má tyto charakterové rysy více méně vyvážené. Za určitých situací však dochází ke zvýraznění buďto submisivnosti, nebo dominantnosti. Pes se podle toho pak zachová. Někteří psi se nám zdají třeba uštěkaní, další sebejistí, někteří dobře spolupracující a bystří. Určitou skupinou psů jsou i roztěkaní jedinci. Takové zajímá spíše hraní si s ostatními psy, ale na povely neslyší. U těch je pravděpodobně na vině špatnému chování slabá nebo nevhodně prováděná socializace v mládí. Tito psi se také mohli špatně integrovat do společnosti lidí a tak je nyní vhodnější cvičit je zvlášť, než aby výcvik probíhal ve skupině dalších lidí a psů. Pro dobrou socializaci jsou vždy nejdůležitější a rozhodující hned první měsíce života štěněte. Nedostatek kontaktů s různými lidmi, ale rovněž izolace nebo ještě horší zážitky mohou chování psa vždy výrazně ovlivnit. Pochopitelně nejlepší spolupráce je se psy bystrými a dobře komunikujícími, kteří mají v sobě přirozenou zvídavost a také náklonnost k lidem. Pozorné sledování lidí jim pomůže dobře plnit jejich povely, a tak jsou považováni za velmi poslušné.

Přijetí hierarchie v domácnosti

Každý pes žijící v domácnosti se musí naučit, že musí poslouchat všechny členy rodiny. Je důležité, aby pochopil, že i když mu jeho obranný instinkt zavelí zareagovat na člověka jdoucího kolem domu varovným štěkotem a chtěl by projevit svou dominanci, že musí uposlechnout a nesmí štěkat, dostane-li povel „Ticho!“ od kohokoli z rodiny.

About Author

Leave A Reply