Trénujte svého psa i na společných procházkách

0

Určitě procházky se svým psem milujete anebo je přinejmenším vítáte, a tak chodíte ven rádi. Aspoň dokud vám radost z procházky nezhatí psovo nežádoucí chování. Aby se ani v takovém případě nezměnily vaše společné procházky ve stresovou záležitost, existuje celá řada cviků a dokonce i tréninkových programů, které vám pomohou nejen odbourat problémové chování vašeho psa, ale dokonce promění procházku ve skvělou zábavu.

Začít můžete ihned

Hned příští procházka, poté, co jste dočetli náš článek až dokonce, může být vhodnou příležitostí k začátku příjemného a zároveň velmi užitečného tréninku. Berte na vědomí, že vás pes bude poslušnější, pokud nebude rozptylován svým okolím. Jestliže tedy na vaší trase pozorujete rušnější vlivy než obvykle, je třeba tomu přizpůsobit i výcvik. Zkraťte například dobu, po kterou váš pes bude muset dodržovat jednotlivé povely. Můžete si také předem sestavit větší či menší tréninkový plán, a ten se snažit co nejvíc dodržovat.

Nezapomeňte na odměny

Nezapomeňte na odměny

Vyvarujte se chyb při vzájemné komunikaci

Je pochopitelné, že se psem se vám bude dobře spolupracovat jen tehdy, pokud vaše povely budou pro psa jednoznačné a plně srozumitelné. Myslete na to, že lidé a psi mají naprosto odlišnou řeč těla, která souvisí s odlišným historickým vývojem. Všímejte si u psa tedy celého držení těla, nejen signálů jednotlivých částí těla. Do řeči těla vašeho psa musíte zahrnout i výraz obličeje, držení hlavy, uší, ocasu a v neposlední řadě i vzhled srsti.

Nezapomeňte, že stres brání učení

Je vědecky dokázáno, že strach a stres působí na organismus psa, že zablokuje jeho schopnosti a možnosti učit se novým věcem. Je to způsobeno tím, že logicky každý pes chce co nejrychleji uniknout od stresoru, tedy zvuku, činnosti nebo čehokoli, co mu způsobuje stres. V případě působení stresu je tedy únik jeho prvotním požadavkem a nikoli snaha učit se něčemu novému. Váš pes však nemusí pociťovat při výcviku stres jen z důvodu rušivých faktorů přicházejících z okolí, ale stres u něj můžete vyvolávat přímo i vy, například tím, že ho přetěžujete. Pozorujete-li na psovi známky stresu, raději výcvik přerušte nebo přesuňte na jindy či na jiné místo. Učením ve stresu byste dosáhli jedině toho, že výsledek cvičení bude nulový, nebo dokonce špatný.

Jakým způsobem psa učit

1. Využijte formu dvou druhů pozitivních posilovačů – pamlsek a strava jsou pro psa primárním posilovačem, naučené pozitivní chování jsou sekundárním posilovačem.
2. Pracujte se systémem vytvořených spojení – po akci musí následovat reakce, čili splnění povelu musí být ihned bez prodlevy odměněno.
3. Učení formou pozitivního posilování – pes odměňovaný za konkrétní činnost ji bude chtít sám vykonávat častěji.
4. Forma operantního podmiňování – pes se učí z následků svého chování.
5. Využijte klikr jako užitečnou výcvikovou pomůcku – samotné kliknutí, čili zvukový signál je pro psa odměnou.

Jakým způsobem psa učit

Jakým způsobem psa učit

 

Jakým způsobem psa odměňovat

Využít můžete hned několik forem odměňování, například pamlsky nebo hru se psem. Za splnění úkolu, který je zvlášť obtížný, by měla následovat také mimořádně chutná odměna. Pro některé psy může být tou nejlepší odměnou hračka. Jinak nezapomeňte odměňovat psa jen takovými pamlsky, které má opravdu rád, jinak se nebude cítit odměněn. Pes je tím, kdo by měl rozhodnout o formě odměny, která je pro něj nejlákavější. Můžete odměňovat i slovní pochvalou. Pouhé pohlazení psa nemá pro něj valný význam, lepší je, když slovní pochvalu podpoříte například kliknutím klikrem, a to v přesně danou správnou chvíli. Při správně provedeném cviku přivolání se ovšem vyplatí nešetřit slovní pochvalou. Při spolehlivém zvládání konkrétního cviku už není třeba odměňovat každý dobře vykonaný povel, postačí odměnit třeba jen každý třetí správně provedený cvik. Nezůstaňte ale u pravidelného odměňování napořád. Při dokonalém upevnění cviku a žádoucím chování odměňujeme psa již jen sporadicky.
Za nežádoucí formu odměny je považováno takzvané samoodměňující chování. To znamená, že když váš pes miluje štvaní zvěře, nenecháme ho tu činnost běžně konat. Tato činnost musí být potlačena již při samotném náznaku, aby psovi uvolňované hormony štěstí zcela nezakalily jeho mysl.

About Author

Leave A Reply