Upevňujte své vůdčí postavení důsledností

0

Ať chcete nebo ne, každá rodina, do které přijde štěně nebo jakýkoli jiný pes, se stává smečkou. Nezáleží na tom, jak dlouhou dobu trvá domestikace psů. To, že smečka má svého vůdce, psi naprosto chápou a dokážou taková pravidla respektovat. Proto vaše vůdčí postavení ve smečce musí být pevné a stabilní. Denně jej upevňujte důsledností.

Kdo je vůdcem smečky, tedy pánem psa?

Vůdce smečky a pán domu nemusí být nutně jedna a tatáž osoba. Tyto dva pojmy nelze ztotožňovat. Vůdcem smečky je ten, kdo se o psa stará, dává mu krmivo, venčí ho a pečuje o něj celkově, o jeho duševní i fyzické zdraví. A pes? Ten musí být ve smečce zařazen až na jejím samotném konci, jinak nic ze zakódovaných pravidel smečky nebude fungovat. Z tohoto důvodu je důležité i to, aby ostatní členové smečky čili rodiny byli schopni psa alespoň částečně ovládat.

Jasná hierarchie usnadňuje komunikaci

Dobrá komunikace, klid a řád panují v takové smečce, kde je naprosto jasně vymezená její hierarchie. Každý člen smečky v přírodě o svou pozici na žebříčku musí bojovat, musí si ji zasloužit. Je tedy přirozené, že i váš pes bude nejprve chvíli poznávat zvyky vaší domácnosti, a až postupem času pochopí nastolené uspořádání. Aby své místo v rodině pochopil správně, musíte s ním intenzivně komunikovat.

Každá psí smečka potřebuje svého vůdce

Pryč s výčitkami svědomí

I když vašeho psa považujete za nejlepšího přítele, nevyčítejte si, že ve vaší rodině zastává oficiálně až poslední místo. Pro psa je takovéto uspořádání přirozené, kdyby nebylo, měli byste s jeho chováním problémy. Jeho jasně vymezená pozice mu dává pocit jistoty, a to je to, co psi ve svém životě potřebují. Nezapomeňte nikdy ani na to, že veškeré jeho pokusy o to změnit svou pozici ve smečce musíte vy, jako vůdce smečky ihned zarazit.

Jaká pravidla a postupy je třeba dodržovat

Aby bylo zcela jasné, že vy jste pánem svého psa a ne, že pes vládne vám, doporučuje se dodržování jistých pravidel po dobu celého vašeho společného života. Příkladem je to, že byste měli jíst jako první, až pak dávat krmení svému psovi. Dále byste měli jako první vcházet do dveří a svou nadřazenost dát psovi na vědomí i při hře. To znamená udržovat ho chvíli v pozici na zádech, to je pozice podřízená. Neustále platí i známá poučka, že nesmíte dávat svému psovi jídlo od stolu ze svého talíře. Při dodržování těchto pravidel buďte vy i další členové vaší rodiny důslední. A snad to nejdůležitější závěrem: Váš pes na vás nikdy nesmí vrčet!

Foto: 1x Pixabay.com, titulní foto: Shutterstock.com

About Author

Leave A Reply