Víte, jak se testují policejní štěňata?

0

Samostatné štěně, které se ničeho nebojí a má dostatečně vyvinutý kořistnický pud. Tak by se ve stručnosti dalo charakterizovat chování štěněte s ideálními předpoklady pro práci policejního psa. Testovaná štěňata však musejí projít na své zkušební trase více než stovkou kritérií. Je tedy pochopitelné, že ne každé štěně uspěje.

Jaké psí rasy policie nejčastěji využívá

Snad každý z nás si vybaví jako policejního psa pochopitelně německého ovčáka. Dalším velmi využívaným plemenem pro policejní práci je belgický ovčák, o něco menší počet pak plemena rottweiler nebo velký knírač. Speciální pachové práce jsou doménou labradorských retrívrů a také některých dalších loveckých plemen. Avšak nemusí se vždy jednat nutně jen o čistá plemena, pro práci u policie se mohou využít i kříženci, kteří svými povahovými vlastnostmi, ochotou k práci i temperamentem odpovídají stanoveným požadavkům. Nároky pro výcvik služebních psů specialistů jsou vysoké, požaduje se od nich určité chování v různém prostředí, specifické chování k lidem, a pokud je splní, mohou být pro práci u policie přijati psi prakticky každého plemene.

Pes nebo fena

Vycvičený policejní pes

Vycvičený policejní pes

Služební policejní psi se využívají u Policie ČR zvláště v pátrací a hlídkové službě. Obecně jsou psi považováni ve srovnání s fenami za houževnatější a dominantnější a s tím souvisí přímo i tvrdost jejich zásahu. A právě tvrdost při zásazích například na demonstracích a fotbalových utkáních je na místě. Naopak feny jsou pro své vlastnosti žádanější pro práci speciální, například pro pachové práce, vyhledávání výbušnin, zbraní nebo osob zavalených sutinami atd. V těchto specializovaných oborech je tedy využití fen zastoupeno mnohem více, než v případě všestranné kynologie. Bohužel u fen je jako velká nevýhoda považováno období hárání, kdy jsou feny jednak snadněji unavitelné, často vykazují nižší ochotu pracovat anebo se u nich mohou projevovat určité výkyvy v chování.

Kritéria výběru jsou přísná

Štěňata procházejí při testování deseti subtesty, ale k jejich vhodnosti pro práci policejního psa je předurčuje především jejich zdravotní stav a také jejich exteriér. Všechna štěňata tak projdou ve stanovené době certifikovanou selekcí štěňat. Dlouhodobé pokusné testování štěňat bylo prvním krokem před zpracováním publikace, kterou policisté vydali ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Mimo jiné v ní stanovili také hodnotící stupně pro výkony jednotlivých štěňat při zkouškách. Pro základní hodnocení jsou stanoveny tři stupně: 0 – 1 – 2, přičemž 0 znamená: neuspěl, 1 – znamená: uspěl a 2 znamená: nadějný. Při výběru jednoho konkrétního štěněte jsou tato hodnocení dostačující, ovšem pro zhodnocení kvality celého chovu dostačující nejsou.

Pohyb v prostoru

Pohyb v prostoru

Behaviorální kritéria výběru aneb Výběr podle chování

Otázka plánovatelnosti povahových vlastností je pro majitele služebních psů nesmírně důležitá. Pokud by došlo k výběru nevhodného štěněte, to znamená štěněte, které v dospělosti nebude vykazovat potřebné povahové vlastnosti, byla by finanční ztráta ještě tím menším zlem. Mnohem horší a významnější by byla ztráta času, která byla věnována jeho výcviku a výchově. Proto jsou většinou již sedmi či osmi měsíční štěňata testována povahovým testem. Ten se skládá z 10 disciplín.

O jaké disciplíny se jedná?
• Samostatný pohyb v místnosti i mimo ni
• Překonávání různých překážek
• Reakce na rázové zvuky
• Vstupování do uzavřených prostor
• Pohyb v uzavřené místnosti
• Reakce na příchod osoby
• Reakce na rachotivý zvuk
• Klepání na okno
• Zájem o pohozený míček
• Zájem o hadr
Test o deseti disciplínách spočívá v individuálním absolvování předem vytyčené trasy, a to každým z testovaných štěňat zvlášť bez přítomnosti dalších štěňat. Reakce jednotlivých štěňat vždy testuje a hodnotí stejná osoba.

V jakém, prostředí se psi musí umět pohybovat

Ještě předtím, než štěňata nastoupí do aktivní policejní služby, musí mít zvládnuté všechny typy prostředí od pastvin, polí, lesních ploch až po průmyslové aglomerace, říční přístavky, veškeré pozemní objekty, firemní areály, letištní terminály až po samotné letadlo. Policie ČR má celkem 3 výcviková střediska pro psy a jejich psovody, která slouží mj., také právě k tomu, aby se policejní štěňata mohla seznámit se všemi typy prostředí, ve kterém budou posléze využívána k práci.

Když štěně úspěšně absolvuje testy

Jakmile štěně absolvuje úspěšně testy a je vybráno pro další kariéru u policie, následuje celá řada dalších povinných testů, zvláště zdravotních a pak již speciální výcvik. Při výcviku se používají často také velmi netradiční výcvikové pomůcky a postupy. Nejčastěji se policejní psi trénují pro MPI – metodu pachové identifikace. Díky této metodě a spolehlivě vycvičeným psům se může podařit prokázat vinu zločinci i po několika letech od spáchaného zločinu. Stačí mít dobře uložený vzorek pachu podezřelého. Ovšem to je jen jedna ze specializací, ke kterým jsou policejní psi cvičeni. V současné době se stále aktuálnějším výcvikovým prvkem stává hledání výbušnin, což je v období neustálého ohrožení teroristickými útoky naprosto pochopitelné.

About Author

Leave A Reply