Životní fáze štěněcího období – co je jejich cílem

0

Čím to, že někteří lidé mají vždycky jen poslušné psy a jiní lidé, i když si pořídí jakékoli plemeno, mají se psy problémy a starosti? Je to tím, že osobnost majitele hraje při výchově i výcviku psa zásadní roli. Ovšem potýkat se mohou oba druhy majitelů navíc s problémy, které psi prožili ještě předtím, než si je jejich majitel pořídil. V životě každého psa hrají totiž velmi významnou roli vzájemně se prolínající období novorozenecké, období přechodné a období rané socializace. Každé z nich trvá několik týdnů a každé z nich má významný vliv na budoucí život psa.

Novorozenecké období – od narození do 2 týdnů

V tomto období jsou pro všechna štěňata bez rozdílu důležité tři potřeby, které jim musí být zajištěny. Jsou jimi spánek, potrava a teplo. Má-li v tomto období štěně blízko k matce, k jejímu hřejivému kožíšku a stále plnému struku, je více než pravděpodobné, že se bude vyvíjet správně po psychické i fyzické stránce. A to je dobrý základ pro to, aby v budoucnu mohlo správně vykonávat činnost a práci, kterou od něj očekáváme. V dospělosti mívají největší problémy štěňata, která jsou v tomto období uměle vyživovaná, jsou nejslabší z vrhu anebo o ně nejeví matka žádný zájem.

Štěně v přechodném období

Štěně v přechodném období

Přechodné období – od 2 týdnů do 5 týdnů

Zatímco v předchozím, to je novorozeneckém období štěňata hledají zdroj potravy u matky výhradně čichem a reagují na teplotní rozdíly, v období přechodném se již u štěňat začínají rozvíjet i další smysly – zrak a sluch. Štěňata se učí udržovat rovnováhu, bezpečně se pohybovat a rozlišovat přitom změnu povrchu. K rozvoji těchto oblastí je potřebný určitý prostor, který jim chovatel musí poskytnout.

Rané socializační období – od 5. do 12. týdně

Z hlediska budoucího chování psa je toto období pro každé štěně nejdůležitější. Je to zároveň i období, jehož část probíhá ještě u chovatele a další část už je štěně v rukou nového majitele. V tomto období štěňata získávají další pro svůj budoucí život důležité informace. Promeškané v tomto období se již těžko dohání, nebo není možné to ani v budoucnu ničím nahradit! V období rané socializace se štěňata učí:
získávat informace o světě kolem sebe, o vztazích s dalšími zvířaty, hlavně s dalšími psy. Majitelé by je měli přivykat na jízdu autem, ale i dalšími dopravními prostředky. Štěňatům mají být nabídnuty bezpečné hračky, díky nimž rozvíjejí své další dovednosti. Kontakt má nastat také s různým prostředím a s dalšími osobami, včetně dětí.
svému postavení ve smečce. Myšlena je tím jak smečka psí, tak smečka lidská, tedy rodina, do které stěně přichází od chovatele. Štěně musí zaujmout k novému chovateli odpovídající postoj. Znát své postavení ho učí již matka fena.
schopnosti správně komunikovat se svým okolím. Toto období zahrnuje jak komunikaci s matkou a sourozenci, tak s dalšími psy, s člověkem a přivyká lidskému hlasu. Učí se poznávat význam rozdílné intonace. Přivyká lidskému dotyku. Učí se rozlišovat pochvalná gesta, dotyky ale i pokárání, nebo spíše nepříjemnou manipulaci, kterou pro něj může představovat například kontrola očí nebo zubů. Je důležité, aby si v tomto období pes uvědomil rozdíl mezi výtkou a pochvalou a naučil se na obojí správně reagovat.

Dítě a správně socializované štěně si dobře rozumí

Dítě a správně socializované štěně si dobře rozumí

Ve všech obdobích je nutné přizpůsobovat každou z činností možnostem štěněte.. Socializaci štěněte je třeba absolvovat v období, kdy štěně nemá ještě dokončena všechna očkování a nemá tudíž ani dostatečnou imunitu. Ve stejném období však končí raná socializace. Je tedy na majiteli, aby hledal kompromisy a štěněti poskytl potřebnou socializaci za takových okolností a v takovém prostředí, aby nebylo ohroženo zdraví jeho štěněte.

About Author

Leave A Reply